Menu

Carlsberg indgår stor grøn elkøbsaftale med Better Energy

Carlsberg har indgået en elkøbsaftale med Better Energy, der betyder, at bryggeriet aftager 29 GWh om året af ny grøn og støttefri strøm. Aftalen er en markant milepæl i Carlsbergs ambitiøse bæredygtighedsprogram Together Towards ZERO and Beyond. Og den grønne elkøbsaftale er hovedårsagen til, at Better Energy opfører en ny stor solcellepark.

Carlsberg har netop underskrevet en stor elkøbsaftale (Power Purchase Agreement) med det vedvarende energiselskab Better Energy, som sikrer opførelse af ny grøn strømproduktion i form af en solcellepark på mere end 70 hektar, svarende til cirka 105 fodboldbaner, som forventes at være færdigopført og i drift inden udgangen af 2024.


Carlsbergs PPA påvirker direkte to mål fra bryggeriets nye ambitiøse bæredygtighedsprogram Together Towards ZERO and Beyond.
• I 2030 skal al elektricitet komme fra vedvarende kilder, der bidrager til ny grøn strøm til elnettet – fx gennem egenproduktion eller længerevarende elkøbsaftaler.
• I 2030 skal alle bryggerier være CO2-neutrale.

Den nye grønne strøm skal bruges på bryggeriet i Fredericia, og Peter Haahr Nielsen, adm. direktør i Carlsberg Danmark, glæder sig over samarbejdet, som betyder, at Carlsberg over en tiårig periode aftager 29 GWh fra solcelleparken om året:

”I Carlsberg har vi allerede taget flere skridt mod den grønne omstilling, men vi kan gøre mere og er ambitiøse. Og derfor er vi meget glade for den nye aftale mellem Carlsberg og Better Energy, der betyder, at der produceres ny, grøn strøm, der svarer til mere end 46.000 danskeres årlige gennemsnitlige strømforbrug.”

Aftale med direkte effekt på den grønne omstilling
Virksomheder kan gøre en direkte forskel ved at købe ny, grøn og støttefri energi, der reducerer CO2-udledningen og samtidig har en mærkbar effekt på mængden af grøn strøm på elnettet. Better Energy glæder sig over det nye partnerskab, som kan sætte fart på positiv forandring:

”Carlsberg har en omfattende produktion i Danmark, og det er oplagt, at det drives på lokalt produceret, ny grøn strøm. Det er både bydende nødvendigt og stærkt, når store ambitioner for grøn omstilling følges op af konkrete handlinger. Carlsberg har truffet et aktivt valg om at købe ny grøn strøm og har på den måde direkte accelereret den grønne omstilling i Danmark og Europa,” siger Rasmus Lildholdt Kjær, administrerende direktør i Better Energy.

For Carlsberg repræsenterer aftalen en vigtig milepæl i bæredygtighedsprogrammet:

”Den nye elkøbsaftale er med til at understøtte vores nye bæredygtighedsprogram, Together Towards ZERO and Beyond, hvor vi har udvidet vores allerede ambitiøse mål og tilføjet nye. Derudover er vi glade for at bidrage til omlægningen af grøn strøm i Danmark ved at tilføre mere grøn strøm til det danske elnet,” siger Peter Haahr Nielsen.

Solcelleparken vil efter planen være tilsluttet elnettet i 2024. Better Energy ejer og er ansvarlig for opførslen, driften og vedligeholdelsen af den kommende park.

Carlsbergs nye vandgenindvindingsanlæg, der har gjort bryggeriet til et af verdens mest vandeffektive bryggerier, nedbringer også bryggeriets energiforbrug med 10 procent gennem produktion af biogas som et restprodukt og recirkulation af varmt vand.

Pressekontakt

For yderligere information, kontakt venligst:

PR Specialist, Danmark

Jacob Bulow Hansen

Tel +45 28 94 27 40 Email [email protected]