Menu

Rejsegilde på Carlsbergs nye vandgenindvindingsanlæg i Fredericia

Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen var med, da Carlsberg holdt rejsegilde på anlægget, der skal gøre bryggeriet til det første i verden, der eliminerer vandspild.

Efter en screening og evaluering udført af Carlsbergs Integrated Supply Chain blev bryggeriet i Fredericia valgt som teststed for det første "Total Water Recycling Plant". Mandag formiddag var der rejsegilde på bygningen, hvor vandgenindvindingsanlægget skal placeres.

”Rejsegildet er en vigtig milepæl i ethvert byggeri, men at vi er nået her til trods krisen, er imponerende. Vi har altid fokuseret på god ressourceforvaltning og vandreduktion på bryggeriet, men de nye teknologier til genanvendelse af vand, som vi implementerer her i bygningen, giver mulighed for at genanvende 90% af alt procesvand og dermed halvere vandforbruget i Fredericia. Vi kan derfor blive en vigtig læringsplatform for alle vores bryggerier, og det gør mig ekstra stolt i dag,” siger Peter Haahr Nielsen, direktør i Carlsberg Danmark.

Vandgenindvindingsanlægget er beregnet til at reducere det gennemsnitlige vandforbrug på bryggeriet fra det allerede lave nuværende niveau på 2,9 hl vand/hl øl til 1,4 hl vand/hl øl. Det nye anlæg anslås også at reducere bryggeriets energiforbrug med 10% gennem egen biogasproduktion og recirkulering af varmt vand. Dette vil bidrage yderligere til realiseringen af Carlsbergs bæredygtighedsprogram Together Towards ZERO, der består af fire ambitioner: NUL CO2-udledning, NUL vandspild, Nul uansvarlig drikkekultur og NUL arbejdsulykker. Hver af disse ambitioner understøttes af individuelle og målbare mål, som skal nås senest i 2022 eller 2030.

Det nye vandgenindvindingsanlæg er et partnerskabsprojekt initieret gennem det offentligt-private partnerskab DRIP (Danish partnership for Resource and water efficient Industrial food Production). Med til rejsegildet var også Flemming Nør-Pedersen, direktør, Landbrug & Fødevarer, der har været en af partnerne i DRIP, som involverer danske veterinær-, miljø- og fødevaremyndigheder samt universiteter og teknologileverandører, hvilket sikrer, at det opfylder de høje danske fødevare- og miljøstandarder.

”Partnerskaber bliver afgørende i realiseringen af Landbrug & Fødevarers vision om et klimaneutralt fødevareerhverv i 2050 , og vi kan hente inspiration i DRIP-samarbejdet. Det er inspirerende at se en af de fire ambitioner i Carlsbergs bæredygtighedsprogram realiseret her i Fredericia. Danmark har dermed fået stærke kompetencer inden for vandteknologi og procesudstyr til fødevareindustrien, og det er en kunnen, som andre lande er interesserede i at tage til sig,” siger Flemming Nør-Pedersen.

Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen skulle oprindeligt have taget første spadestik til bygningen den 13. marts, men arrangementet blev aflyst, og ministeren var glad for at være til stede ved rejsegildet i stedet. Hun sagde bl.a., at det nye anlæg kunne hjælpe med at fremme adgang til, og bæredygtig forvaltning af, vand og sanitet for alle, som er FN’s sjette verdensmål.

Vores ambition i regeringen er klar: Vi vil gøre Danmark til et grønt og bæredygtigt foregangsland, og noget af det, der optager mig meget, er, hvordan vi får mere grøn forskning ud at virke i samfundet. Her i Fredericia har I gjort det. På tværs af erhvervsliv, myndigheder og forskere. Med det nye anlæg er I godt på vej til at skabe det første bryggeri i verden, der eliminerer vandspil, og jeg er glad for at se, hvor langt I er kommet”, siger Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen.

Pressekontakt

For yderligere information, kontakt venligst:

PR Specialist, Danmark

Jacob Bulow Hansen

Tel +45 28 94 27 40 Email [email protected]