Menu

Carlsberg fortsætter rejsen mod NUL og reducerer de relative CO2 emissioner fra bryggeriet med 12% og vandforbruget med 7% i 2020

Carlsberg Groups bæredygtighedsrapport for 2020 viser solide fremskridt i retning af målene i Together Towards ZERO programmet.

Her er højdepunkterne i årets bæredygtighedsrapport fra Carlsberg Group:


Mod NUL CO2

  • 12% reduktion i CO2 emissioner pr. hektoliter siden 2019 (39% siden 2015).
  • 7% reduktion i øl-i-hånd CO2 emissioner, den samlede værdikæde, siden 2015.
  • 64% elektricitet fra vedvarende energikilder.
  • 8 CO2 neutrale bryggerier.


Mod NUL vandspild

  • 7% forbedring af vandeffektiviteten siden 2019 (18% siden 2015).
  • Partnerskaber lanceret for at beskytte vandressourcer i Indien og Nepal.


Mod NUL uansvarlig alkoholkultur

  • 11% vækst i salget af alkoholfriøl (83% siden 2015).


Mod NUL Ulykkeskultur

  • 19% reduktion i ulykkesfrekvensen siden 2019 (55% siden 2015).
  • 11.000+ chauffører gennemførte onlineuddannelse i trafiksikkerhed (95% af alle chauffører).

Pressekontakt

For yderligere information, kontakt venligst:

PR Specialist, Danmark

Jacob Bulow Hansen

Tel +45 28 94 27 40 Email [email protected]