Menu
Store VEGA publikum 2 kopi.jpg

Tuborgfondet

Tuborgfondet tror på fællesskabet. Når mennesker går sammen om en fælles sag, kan vi flytte grænser og bygge nyt. Til gavn for de involverede og for samfundet.

Tuborgfondet blev stiftet af Tuborgs Bryggerier den 9. februar 1931 i anledningen af 40-års dagen for etableringen af De forenede Bryggerier A/S. 

Tuborgfondet er sat i verden for at støtte foreninger og projekter, der bringer folk sammen på nye måder. I fundatsen står der ”Tuborgfondets formål er at virke for samfundsgavnlige formål, særlig til støtte for dansk erhvervsliv”.

Siden stiftelsen har Tuborgfondet uddelt omkring 900 mio. kroner målt i nutidsværdi til 15.500 større og mindre initiativer fordelt over hele landet. Pengene er skænket til frivillige ildsjæle inden for musik, kultur, uddannelse, sport og erhvervsliv. Siden 1. oktober 1991 har Tuborgfondet været en selvstændig fond under Carlsbergfondet.