Menu
boilers-2.jpg

Regler og konkurrenceforhold

Udover at følge dansk og EU-lovgivning arbejder Carlsberg i Danmark gennem Bryggeriforeningen for en høj grad af selvregulering i øl- og læskedrikbranchen.

Læs her om de regler, konkurrenceforhold og vilkår, Carlsberg i Danmark er underlagt. 

Markedsføring

Udover at følge markedsføringslovgivningen har Carlsberg siden oprettelsen af Håndhævelsesudvalget i december 1999 støttet og fulgt udvalgets, nu Alkoholreklamenævnets, regler for markedsføring af alkohol. På samme måde støtter Carlsberg fuldt op om Læskedrikreklamenævnets virke. Vores alkoholpolitik føres gennem kampagnen Drik med Respekt. 

Carlsberg uddanner løbende sine medarbejdere i reglerne, både gennem kurser og e-learning, ligesom alt markedsføringsmateriale bliver kontrolleret juridisk. Endeligt informerer Carlsberg sine kunder og samarbejdspartnere om reglerne.

Konkurrencevilkår

Carlsberg i Danmark er underlagt de almindelige konkurrenceretslige regler. Dette sikres overholdt ved standardaftaler, intern uddannelse samt juridisk gennemgang af de forretningsmæssige tiltag.

 For On Trade (HoReCa-området, der dækker hoteller, restauranter og catering) har Carlsberg herudover afgivet tilsagn overfor de danske konkurrencemyndigheder omkring sine samhandelsaftaler på området. Et overblik over hovedvilkår kan findes til højre.

For Carlsbergs øvrige forretning, specielt Off Trade (detailhandel og convenience), gælder alene de almindelige regler.

De almindelige samhandelsvilkår er beskrevet i vore prislister, som ligeledes kan findes til højre. .

Carlsberg er som tapper også omfattet af Coca-Cola Company's tilsagn til EU Kommissionen omkring kommerciel praksis.

Green Bottles (Carlsberggroup.com).jpg