Menu

Privatlivspolitik

Carlsberg Gruppens mission er at brygge for en bedre dag i dag og i morgen. Det ligger i vores DNA, at vi altid forsøger at forbedre os og gøre vores arbejde endnu bedre. Dette gælder ikke kun i forhold til vores bryggeri, men i forhold til alt hvad vi foretager os i Carlsberg Gruppen. Ikke mindst i forhold til beskyttelse af personlige oplysninger. Beskyttelse af dine personligoplysninger er et højt prioriteret område, og vi arbejder konstant på at forbedre beskyttelsen, så vi kan gøre det endnu bedre i morgen, end vi gjorde i dag. ”Personoplysninger” er enhver information, der vedrører dig.

Denne “Privatlivsnotifikation” gælder for dig, hvis du køber produkter eller services af os, er samarbejdspartner, leverandør, besøgende på en af vores adresser, jobansøger, deltager i et af vores events eller promoveringer, eller på anden måde interagerer med os, f.eks. ved at bruge en af vores hjemmesider eller applikationer (apps), eller hvis du kommunikerer med os via sociale medier eller anden platform.

Hvis du er en eksisterende kunde, forbruger, samarbejdspartner eller leverandør, kan der af vores kontrakt fremgå yderligere om, hvordan vi bruger dine Personoplysninger. Det kan derudover ske, at vi sender dig en notifikation om en konkret brug af dine Personoplysninger (sammen med muligheden for at acceptere eller afvise bestemt brug). I så tilfælde vil du modtage notifikationen allerede i forbindelse med indsamlingen af dine personlige oplysninger.

Hvem bruger dine Personoplysninger?

For det formål at kunne interagere med Carlsberg Danmark A/S, CVR-nr.: 25508386, J.C. Jacobsens Gade 1, 1799 København V (herefter ”Carlsberg Danmark”, ”vi”, ”os”, ”vores”) kan vi bruge dine Personoplysninger.

Carlsberg Danmark er en del af en international koncern. I den forbindelse kan vi dele dine Personoplysninger med vores datterselskaber samt vores ultimative holdingselskab og dettes datterselskaber (”Carlsberg Gruppens Enheder”) for de formål, der fremgår af denne Privatlivsnotifikation. Hvert af disse selskaber kan også bruge dine Personoplysninger til et af de formål, der fremgår af nærværende Privatlivsnotifikation. Hvis dette er tilfældet, gør de det på egne vegne.

Hvem må vi dele dine Personoplysninger med?

Udover at vi i nogle tilfælde deler dine Personoplysninger med Carlsberg Gruppens Enheder, kan vi også dele dine Personoplysninger med tredjeparter, eksempelvis samarbejdspartnere, leverandører, forhandlere, konsulenter, bureauer, kunder, forbrugere, myndigheder, domstole, it-hosts, -leverandører og -serviceudbydere, der benyttes til koncernens it-miljø (”Tredjeparter”). Vi deler kun dine Personoplysninger, hvor det er relevant og nødvendigt for os at udøve en af de aktiviteter, der fremgår af denne Privatlivsnotifikation, f.eks. opfyldelsen af en bestilling, behandlingen af dine betalingsoplysninger eller i forbindelse med en supporttjeneste.

Hvis du vil vide mere om, hvem vi deler dine Personoplysninger med, så kan du finde flere oplysninger under beskrivelsen af de enkelte aktiviteter.

Hvordan vi bruger dine Personoplysninger

I forbindelse med hver af aktiviteterne herunder har vi angivet det formål, der er årsag til vores brug af Personoplysninger. Her angiver vi, hvem hvem oplysningerne vedrører, hvilke kategorier af oplysninger, der bliver brugt, det juridiske grundlag for vores brug, hvem vi har modtaget oplysningerne fra, hvor længe vi opbevarer oplysningerne, samt hvem vi kan dele oplysningerne med.
Afhængigt af den konkrete situation kan vi bruge dine Personoplysninger i forbindelse med de følgende aktiviteter – klik på en aktivitet for at læse mere:

Overførsel af dine Personoplysninger til lande uden for den Europæiske Union (”EU”) og det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (”EØS”)

Nogle af Carlsberg Gruppens Enheder, og Tredjeparter, som vi deler dine Personoplysninger med, kan være beliggende uden for EU og/eller EØS.

Såfremt vi overfører dine Personoplysninger til Carlsberg Gruppens Enheder eller Tredjeparter uden for EU og/eller EØS, kan vi være forpligtet til at tage særlige forholdsregler for at sikre, at dine Personoplysninger er beskyttet. Visse lande uden for EU og EØS er blevet godkendt af EU Kommissionen som værende i stand til at tilbyde en tilsvarende beskyttelse som efter databeskyttelseslovgivningen inden for EU og EØS. Det er derfor ikke nødvendigt at foretage yderligere sikkerhedsforanstaltninger for at overføre dine Personoplysninger til disse lande. I andre lande, der ikke har opnået en sådan godkendelse, vil vi foretage de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine Personoplysninger. Dette kan være ved brug af særlige kontrakter og lignende godkendt af EU Kommissionen, og som dermed sikrer at dine Personoplysninger er tilstrækkeligt beskyttet.

Hvordan vi beskytter dine Personoplysninger

Beskyttelse af dine Personoplysninger er af højeste prioritet. Vi efterlever internationalt anerkendte sikkerhedsstandarder, og gemmer dine Personoplysninger på sikrede servere. Dine Personoplysninger vil blive behandlet fortroligt af dem, der har tilladelse til at bruge dem. Derudover har vi begrænset adgangen til dine Personoplysninger, så kun dem der har et nødvendigt behov, får adgang til dem.. Vi foretager løbende intern kontrol og opfølgning for at vurdere, hvorvidt vores sikkerhedsforanstaltninger er tilstrækkelige, samt for at sikre overholdelsen af de internationalt anerkendte standarder og vores egne politikker.

Hvis du har modtaget (eller valgt) et kodeord, der giver dig adgang til visse dele af vores hjemmesider eller andre platforme, er du ansvarlig for at opbevare kodeordet sikkert. Du bedes undlade at dele kodeordet med andre.

Det er desværre ikke altid sikkert at overføre information via internettet. Selvom vi vil gøre vores bedste for at beskytte dine Personoplysninger, kan vi ikke garantere for sikkerheden, hvis dine Personoplysninger er overført til en af vores hjemmesider – enhver overførsel er derfor på eget ansvar. Når vi har modtaget dine Personoplysninger, vil vi følge strenge procedurer og sikkerhedsforanstaltninger, der er med til at forhindre uautoriseret adgang.

Samtykke

I visse tilfælde kan vi få behov for at bede om dit konkrete samtykke til at bruge dine Personoplysninger. Vi vil dog som udgangspunkt bruge dine oplysninger på baggrund af et af de formål, der fremgår af denne Privatlivsnotifikation, hvorfor det hverken vil være hensigtsmæssigt eller nødvendigt at indhente dit samtykke.

Hvis det juridiske grundlag for at bruge dine Personoplysninger er dit konkrete samtykke, så kan du trække dit samtykke tilbage ved at gå ind på denne side. Du kan også tage kontakt til os på anden vis, hvis du foretrækker det. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, så må vi ikke længere bruge dine Personoplysninger på baggrund af samtykket. Bemærk, at dette kun har betydning for tiden efter din tilbagetrækning. Det har dermed ikke indflydelse på lovligheden af vores brug af dine Personoplysninger forud for tilbagetrækningen af dit samtykke. Bemærk også, at vi i nogle tilfælde kan fortsætte med at bruge dine Personoplysninger, selvom du har trukket dit samtykke tilbage. Dette vil kun finde sted, hvis lovgivningen tillader det.

Dine rettigheder

Hvis vi bruger dine Personoplysninger i forbindelse med en af aktiviteterne i denne Privatlivsnotifikation, kan du:

  • anmode om, at vi sender dig oplysninger, der fortæller hvordan vi bruger dine Personoplysninger. Du kan også modtage en kopi af de omhandlede Personoplysninger
  • anmode om, at vi retter, opdaterer eller sletter dine Personoplysninger, hvis disse er forkerte eller forældede
  • anmode om, at vi begrænser brugen af dine Personoplysninger
  • gøre indsigelse mod vores brug af dine Personoplysninger, herunder at vi bruger dine oplysninger til direkte markedsføring og/eller automatiseret beslutningstagning, herunder profilering
  • anmode om at få overført dine Personoplysninger til dig selv eller en Tredjepart (dataportabilitet)

Hvis vi bruger dine Personoplysninger på grundlag af, at det er ”i vores legitime interesse”, så er du berettiget til at gøre indsigelse mod vores brug på dette netop dette grundlag. Det kan du gøre ved at tage kontakt til os eller direkte til Datatilsynet. Læs mere om det nedenfor.

Bemærk, at dine rettigheder kan være underlagt visse begrænsninger, og derfor muligvis ikke kan påberåbes i det land, du bor i. Eksempelvis kan lovgivningen pålægge os en forpligtelse, der betyder, at vi skal tilbageholde dine Personoplysninger. I visse tilfælde er der også hensyn at tage til beskyttelsen af andres rettigheder, f.eks. frihedsrettighederne. Vi gør altid vores bedste for at vurdere den enkelte anmodning, og du vil derfor også modtage en fyldestgørende forklaring, hvis vi ikke imødekommer din anmodning.

Hvis du ønsker at udnytte en af dine rettigheder, kan du kontakte os ved at gå ind på denne side.

Sådan klager du

Hvis du har en forespørgsel, som det ikke er muligt at få besvaret via os, eller hvis du ønsker at klage, så kan du kontakte Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan finde yderligere oplysninger på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

Hvem kan jeg kontakte om Privatlivsnotifikationen?

Hvis du har spørgsmål til vores brug af dine Personoplysninger, eller i forhold til Privatlivsnotifikationen, så er du velkommen til at kontakte os via denne side.

Opdateringer til Privatlivsnotifikationen 

Ændringer til vores Privatlivsnotifikation vil blive publiceret på denne side. Hvor det er hensigtsmæssigt, vil vi sende dig særskilt besked herom. Vi vil dog anbefale dig at vende tilbage her til siden med jævne mellemrum, så du altid er opdateret.

Privatlivsnotifikationen er senest opdateret i april 2020.