Menu

Besøgende på vores hjemmesider

Formål

Formålet er at administrere og forbedre vores hjemmesider for at sikre, at indholdet er relevant og præsenteret på den mest effektive måde for dig og din enhed, at du som besøgende får en positiv oplevelse, når du besøger vores hjemmesider, og at du har mulighed for at deltage i/registrerer dig i forbindelse med interaktive funktioner og tilbud fra os. Derudover er formålet at sikre, at kun personer af en vis alder, hvorefter de må drikke alkohol, besøger og bruger vores hjemmeside.

Foruden ovenstående er formålet at holde vores hjemmesider sikre, administrere vores hjemmesider i forbindelse med interne aktiviteter, herunder fejlfinding, dataanalyse (inkl. analyse af trafikdata), tests samt forsknings-, statistiske og undersøgelsesformål.

På vores hjemmesider er det muligt at benytte chatrum, meddelelses- og opslagstavler samt interaktive områder, hvor besøgende kan skrive en kommentar eller komme med information til andre besøgende. Hvis du vælger at benytte dig af dette, så bedes du opføre dig ordentligt og skrive til folk i en god tone. Konstaterer vi voldeligt, chikanerende eller på anden måde upassende indhold, må og kan vi fjerne dit indhold uden videre.

Vores hjemmesider benytter cookies. Dette bidrager til, at vi kan give dig en god oplevelse, når du besøger vores hjemmesider, samt at indholdet er relevant for dig. Hvis du vil læse mere om vores brug af cookies, se da vores Cookienotifikation (Link).

Hvem Personoplysninger vedrører (datasubjekt)

Dig som besøgende på vores hjemmesider.

Kategorier af Personoplysninger, der bliver brugt

Som en del af styringen samt administrationen af vores hjemmesider kan vi bruge dine Personoplysninger, f.eks.:

 • Kontaktoplysninger (f.eks. navn, adresse, e-mail)
 • Arbejdsrelaterede oplysninger (f.eks. stilling, arbejdssted)
 • Oplysninger om dine digitale interaktioner (f.eks. brug af chat, meddelelsestavler, sider på sociale medier eller interaktive fora, herunder opslag online indeholdende meddelelser, fotos, videoer eller anden information)
 • Oplysninger fra undersøgelser (f.eks. dine svar i forbindelse med en af vores markedsundersøgelser)
 • Tekniske oplysninger (f.eks. den internetprotokoladresse (IP-adresse) du bruger til at forbinde din enhed til internettet, dine loginoplysninger, browsertype og -version, tidszoneindstillinger, browserudvidelser (plugins), herunder type og version, samt oplysninger om styresystem og platform)
 • Oplysninger om dine besøg på vores hjemmesider (f.eks. den fulde rækkefølge af ”Uniform Ressource Locator”-koder (URL-koder) du har benyttet for at komme til, gennem og væk fra vores hjemmesider (inkl. tidspunkt og dato), produkter du har set på eller søgt efter, sider du har besøgt, sidernes responstid, downloadfejl, længden af dine besøg på visse sider, oplysninger om sideinteraktion (f.eks. ”scrolling” på siden, klik og ”mouse-overs”) samt oplysninger om, hvordan du kommer væk fra siden)
 • Cookies (Cookienotifikation Link) og geodata.

Juridisk grundlag for brug af Personoplysninger

Brug af dine Personoplysninger er nødvendig for, at vi kan.

 • Handle i overensstemmelse med vores juridiske forpligtelser til at holde vores hjemmesider sikre, samt overholde reglerne i markedsføringsloven og om god skik, jf. lov nr. 502 af 23. maj 2018 (databeskyttelsesloven) § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens (2016/679) artikel 6, stk. 1, litra c.
  Den følgende gældende lovgivning, regulering og lignende pålægger os forpligtelser:
  o “Digital Guiding Principles: Self-Regulation of Marketing Communications for Beverage Alcohol”
 • Forfølge vores legitime interesse i at styre og administrere vores hjemmesider og tilbyde dig indhold og services på vores hjemmesider, jf. lov nr. 502 af 23. maj 2018 (databeskyttelsesloven) § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens (2016/679) artikel 6, stk. 1, litra f.

Nogle af vores cookies er afhængige af, at vi modtager dit forudgående samtykke. For mere information, se vores Cookienotifikation (Link)

Vi kan bruge Personoplysninger, som du åbenbart har offentliggjort, eksempelvis på en af vores hjemmesider, jf. lov nr. 502 af 23. maj 2018 (databeskyttelsesloven) § 7, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens (2016/679) artikel 9, stk. 2, litra e.

Kilde til Personoplysninger
(udover Carlsberg Gruppens Enheder)

Dig som besøgende på vores hjemmesider.

Opbevaringsperiode

Vi opbevarer dine Personoplysninger i op til 2 år.

For så vidt angår cookies, se vores Cookienotifikation.

Modtagere af Personoplysninger
(udover Carlsberg Gruppens Enheder)

Vi kan i nogle tilfælde dele dine Personoplysninger med Tredjeparter, f.eks. samarbejdspartnere, leverandører, forhandlere og analyse- og søgemaskineudbydere.

Hvis Tredjeparter bruger dine Personoplysninger på vores vegne, så har vi indgået en databehandleraftale med disse databehandlere. Denne sikrer, at dine Personoplysninger er beskyttet af tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger.

Hvis Tredjeparter bruger dine Personoplysninger på deres egne vegne og for eget formål, så vil vi sikre os, at vi har et juridisk grundlag for at dele dine Personoplysninger med disse selvstændige dataansvarlige, f.eks. dit samtykke.

Besøgende på vores sociale medier

Formål

Hvis du er besøgende på en af vores sider på de sociale medier (f.eks. Facebook, Instagram, LinkedIn), så er formålet at sikre, at indholdet er relevant og præsenteret på den mest effektive måde for dig, samt at du som besøgende får en positiv oplevelse, når du besøger vores sider.

På vores hjemmesider er det muligt at benytte chatrum, meddelelses- og opslagstavler samt interaktive områder, hvor besøgende kan skrive en kommentar eller komme med information til andre besøgende. Hvis du vælger at benytte dig af dette, så bedes du opføre dig ordentligt og skrive til folk i en god tone. Konstaterer vi voldeligt, chikanerende eller på anden måde upassende indhold, må og kan vi fjerne dit indhold uden videre.

Bemærk, at vi benytter sociale medier, ejet af Tredjeparter. Vores sider på disse sociale medier er derfor også ejet af samme Tredjeparter. Det betyder, at vi ikke kan bestemme fuldt ud over disse sider, og den information som du vælger at dele på en af vores sider, kan derfor også blive brugt af udbyderen af det sociale medie for deres egne formål, som ikke er omfattet af denne Privatlivsnotifikation. Vi vil bede dig læse udbyderens privatlivserklæring, hvis du ønsker mere information om, hvordan de kan bruge dine personlige oplysninger. Vi vil samtidig opfordre dig til at være påpasselig, både når du navigerer rundt på siderne, samt når du deler dine personoplysninger.

Hvem Personoplysninger vedrører (datasubjekt)

Dig som besøgende på en af vores sider på de sociale medier.

Kategorier af Personoplysninger, der bliver brugt 

Som en del af styringen samt administrationen af vores sider på de sociale medier, kan vi bruge dine Personoplysninger, f.eks.:

 • Kontaktoplysninger (f.eks. navn, adresse, e-mail)
 • Arbejdsrelaterede oplysninger (f.eks. stilling, arbejdssted)
 • Oplysninger om dine digitale interaktioner (f.eks. brug af chat, meddelelsestavler, sider på sociale medier eller interaktive fora, herunder opslag online indeholdende meddelelser, fotos, videoer eller anden information)
 • Fotografier, videoer og stemmeoptagelser (f.eks. ved opslag online)
 • Oplysninger fra undersøgelser (f.eks. dine svar i forbindelse med en af vores markedsundersøgelser)

Juridisk grundlag for brug af Personoplysninger

Brug af dine Personoplysninger er nødvendig for, at vi kan forfølge vores legitime interesse i at styre og administrere vores sider på de sociale medier og tilbyde dig indhold og services på vores sider, jf. lov nr. 502 af 23. maj 2018 (databeskyttelsesloven) § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens (2016/679) artikel 6, stk. 1, litra f.

Vi kan bruge Personoplysninger, som du åbenbart har offentliggjort, eksempelvis på en af vores sider på de sociale medier, jf. lov nr. 502 af 23. maj 2018 (databeskyttelsesloven) § 7, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens (2016/679) artikel 9, stk. 2, litra e.

Kilde til Personoplysninger
(udover Carlsberg Gruppens Enheder)

Dig som besøgende på en af vores sider på de sociale medier. 

Opbevaringsperiode

Du bedes læse privatlivserklæringen fra udbyderen af det sociale medie. 

Modtagere af Personoplysninger
(udover Carlsberg Gruppens Enheder)

Når du besøger en af vores sider på de sociale medier, så bliver dine personlige oplysninger delt med udbyderen af det sociale medie. Derudover kan vi i nogle tilfælde dele dine Personoplysninger med Tredjeparter, f.eks. samarbejdspartnere, leverandører, forhandlere og analyseudbydere.

Hvis Tredjeparter bruger dine Personoplysninger på vores vegne, så har vi indgået en databehandleraftale med disse databehandlere. Denne sikrer, at dine Personoplysninger er beskyttet af tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger.

Hvis Tredjeparter bruger dine Personoplysninger på deres egne vegne og for eget formål, så vil vi sikre os, at vi har et juridisk grundlag for at dele dine Personoplysninger med disse selvstændige dataansvarlige, f.eks. dit samtykke.

Besøgende på vores adresser

Formål

Formålet er at kende vores gæster, vide hvem der aktuelt er til stede på vores adresser og sikre et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau. Vi har af sikkerhedsmæssige årsager installeret videoovervågning på alle vores adresser. Vi har i den forbindelse opsat skilte om, at de pågældende steder videoovervåges.

Derudover er formålet at sikre sikkerhed og helbred for dig som besøgende, såvel som for vores medarbejdere. Derfor kan vi under særlige omstændigheder, f.eks. under en pandemi, bede dig om oplysninger vedrørende din rejsehistorik, dit helbred og velbefindende.

Foruden ovenstående er formålet at sikre tilstrækkelig sikkerhed omkring de processer, der er en del af vores fødevareproduktion, eksempelvis for det formål at kunne handle efter gældende lovgivning om fødevarekvalitet.

Hvem Personoplysninger vedrører (datasubjekt)

Dig som besøgende på en af vores adresser. 

Kategorier af Personoplysninger, der bliver brugt

Som en del af administrationen i forbindelse med de besøgende på vores adresser, kan vi bruge dine Personoplysninger, f.eks.:

 • Kontaktoplysninger (f.eks. navn, adresse, e-mail)
 • Arbejdsrelaterede oplysninger (f.eks. stilling, arbejdssted)
 • Personlige oplysninger (f.eks. din nummerplade, hvis du har benyttet vores parkeringsområde)
 • Korrespondance med dig (f.eks. feedback, klager eller kommentarer fra dig modtaget over telefon, e-mail eller sociale medier, eller notater stammende fra en online- eller fysisk skriftlig korrespondance såvel som fra et personligt møde eller interaktion mellem os. Hvis vi har kommunikeret over telefonen, har vi noteret det telefonnummer, du har brugt til at kontakte os, samt information vi måtte have indsamlet gennem optagelse af telefonopkaldet)
 • Særlige kategorier af Personoplysninger (f.eks. oplysninger om dit helbred og velbefindende, særlige medicinske eller tilgængelighedsbehov, der måtte fortælle os noget om dit helbred, eller dine specifikke diætkrav i forbindelse med dit besøg, der kan indikere din religiøse overbevisning, f.eks. hvis du ønsker halal- eller kosher-frokost)

Juridisk grundlag for brug af Personoplysninger

Brug af dine Personoplysninger er nødvendig for, at vi kan:

 • Handle i overensstemmelse med vores juridiske forpligtelser, jf. lov nr. 502 af 23. maj 2018 (databeskyttelsesloven) § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens (2016/679) artikel 6, stk. 1, litra c.
  Den følgende gældende lovgivning, regulering og lignende pålægger os forpligtelser:
  o Markedsføringsloven
 • Forfølge vores legitime interesse i at kunne administrere vores besøgende, jf. lov nr. 502 af 23. maj 2018 (databeskyttelsesloven) § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens (2016/679) artikel 6, stk. 1, litra f.
 • Forfølge vores legitime interesse i at opretholde et vist sikkerhedsniveau ved installering videoovervågning, jf. tv-overvågningslovens § 3, stk. 1 og lov nr. 502 af 23. maj 2018 (databeskyttelsesloven) § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens (2016/679) artikel 6, stk. 1, litra f.

Modtager vi særlige kategorier af Personoplysninger fra dig, f.eks. om dit helbered eller diætkrav, særlige medicinske- eller tilgængelighedsbehov, er det nødvendigt for os at indhente dit frivillige samtykke ved modtagelsen af disse Personoplysninger, jf. lov nr. 502 af 23. maj 2018 (databeskyttelsesloven) § 7, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens (2016/679) artikel 9, stk. 2, litra a.

Kilde til Personoplysninger
(udover Carlsberg Gruppens Enheder)

Dig som besøgende.

Opbevaringsperiode

Vi opbevarer dine Personoplysninger i op til 1 år, medmindre vi efter lovgivningen er forpligtet til at opbevare oplysningerne i en længere periode. Videooptagelser fra vores videoovervågning vil blive opbevaret i op til 30 dage, hvorefter de automatisk vil blive slettet. 

Modtagere af Personoplysninger
(udover Carlsberg Gruppens Enheder)

Personoplysninger vil blive behandlet fortroligt. Vi vil ikke dele dine Personoplysninger med Tredjeparter, bortset fra politiet i det tilfælde, hvor de har brug oplysninger for at kunne foretage en efterforskning (f.eks. ved indbrud eller tyveri).

I nogle tilfælde kan vi dele dine Personoplysninger med Tredjeparter så som leverandører, eksempelvis hvis de er leverandør af vores videoovervågningssystem.

Hvis Tredjeparter bruger dine Personoplysninger på vores vegne, så har vi indgået en databehandleraftale med disse databehandlere. Denne sikrer, at dine Personoplysninger er beskyttet af tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger.

Hvis Tredjeparter bruger dine Personoplysninger på deres egne vegne og for eget formål, så vil vi sikre os, at vi har et juridisk grundlag for at dele dine Personoplysninger med disse selvstændige dataansvarlige, f.eks. at vi efter lovgivningen er forpligtet til at dele dine Personoplysninger med de respektive Tredjeparter så som politiet.

Events

Formål

Formålet er at afholde vores events.

Hvis du deltager i et event organiseret eller støttet af os, kan vi bruge dine Personoplysninger, herunder oplysninger om særlige diætkrav, helbreds- og sundhedsoplysninger samt oplysninger om tilgængelighedsbehov, i forbindelse med afholdelsen af eventet.

Hvem Personoplysninger vedrører (datasubjekt)

Dig som deltager. 

Kategorier af Personoplysninger, der bliver brugt

I forbindelse med afholdelsen af eventet kan vi bruge dine Personoplysninger så som:

 • Kontaktoplysninger (f.eks. navn, adresse, e-mail)
 • Arbejdsrelaterede oplysninger (f.eks. stilling, arbejdssted)
 • Deltageroplysninger (f.eks. oplysninger givet i forbindelse med din ansøgning eller tilmelding, optagelser du eller vi har lavet i forbindelse med eventet eller andre oplysninger relateret til din deltagelse i et event)
 • Fotografier, videoer og stemmeoptagelser (f.eks. fra eventet)
 • Særlige kategorier af Personoplysninger (f.eks. særlige medicinske eller tilgængelighedsbehov, der måtte fortælle os noget om dit helbred, eller dine specifikke diætkrav i forbindelse med din deltagelse i et event, hvilket kan indikere din religiøse overbevisning, f.eks. hvis du ønsker halal- eller kosher-frokost)
 • Korrespondance med dig (f.eks. feedback, klager eller kommentarer fra dig modtaget over telefon, e-mail eller sociale medier, eller notater stammende fra en online- eller fysisk skriftlig korrespondance såvel som fra et personligt møde eller interaktion mellem os. Hvis vi har kommunikeret over telefonen, har vi noteret det telefonnummer, du har brugt til at kontakte os, samt information vi måtte have indsamlet gennem optagelse af telefonopkaldet)


Juridisk grundlag for brug af Personoplysninger

Brug af dine Personoplysninger er nødvendig for, at vi kan:

 • Forfølge vores legitime interesse i at kunne afholde events samt imødekomme dine specifikke præferencer og krav under vores events, jf. lov nr. 502 af 23. maj 2018 (databeskyttelsesloven) § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens (2016/679) artikel 6, stk. 1, litra f.

Modtager vi særlige kategorier af Personoplysninger fra dig, f.eks. om dit helbered eller diætkrav, særlige medicinske- eller tilgængelighedsbehov, er det nødvendigt for os at indhente dit frivillige samtykke ved modtagelsen af disse Personoplysninger, jf. lov nr. 502 af 23. maj 2018 (databeskyttelsesloven) § 7, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens (2016/679) artikel 9, stk. 2, litra a.

Såfremt vi bruger eksempelvis fotografier, videoer og stemmeoptagelser med dig, der kræver dit samtykke, vil vi sikre os, at vi har modtaget dit udtrykkelige og frivillige samtykke på forhånd, jf. lov nr. 502 af 23. maj 2018 (databeskyttelsesloven) § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens (2016/679) artikel 6, stk. 1, litra a.

Vi kan bruge Personoplysninger, som du åbenbart har offentliggjort, eksempelvis i forbindelse med et event, jf. lov nr. 502 af 23. maj 2018 (databeskyttelsesloven) § 7, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens (2016/679) artikel 9, stk. 2, litra e.

Kilde til Personoplysninger
(udover Carlsberg Gruppens Enheder)

Dig som deltager.

Tredjeparter så som eventbureauer, spillesteder, hoteller, restauranter og lignende som vi benytter os af i forbindelse med afholdelsen af eventet.

Opbevaringsperiode

Vi gemmer kun dine personoplysninger så længe, som det er lovligt og i så lang tid det er nødvendigt for os for at kunne besvare eventuelle henvendelser fra dig.

Som udgangspunkt vil vi opbevare dine Personoplysninger i op til 5 år.

Modtagere af Personoplysninger
(udover Carlsberg Gruppens Enheder)

Vi kan i nogle tilfælde dele dine Personoplysninger med Tredjeparter, f.eks. eventbureauer, spillesteder, hoteller, restauranter og lignende, som vi benytter os af i forbindelse med afholdelsen af eventet.

Hvis Tredjeparter bruger dine Personoplysninger på vores vegne, så har vi indgået en databehandleraftale med disse databehandlere. Denne sikrer, at dine Personoplysninger er beskyttet af tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger.

Hvis Tredjeparter bruger dine Personoplysninger på deres egne vegne og for eget formål, så vil vi sikre os, at vi har et juridisk grundlag for at dele dine Personoplysninger med disse selvstændige dataansvarlige, f.eks. at vi har indgået en kontrakt med dem.

Promoveringer og konkurrencer

 

Formål

Formålet er at afholde promoveringer og konkurrencer.

Hvis du deltager i en af vores promoveringer eller konkurrencer, kan vi bruge dine Personoplysninger, bl.a. for at kunne kontakte dig, hvis du har vundet. Vinder du en præmie, kan vi, efter gældende lovgivning, gøre dine og dine gæsters Personoplysninger tilgængelige på vores hjemmeside, på vores sider på de sociale medier og i pressemeddelelser. Vi kan også dele dine Personoplysninger med Tredjeparter, hvis det er nødvendigt for at kunne opfylde eller give dig din præmie.

Hvem Personoplysninger vedrører (datasubjekt)

Dig som deltager, samt enhver gæst du måtte have valgt til at deltage med i promoveringen eller konkurrencen.

Kategorier af Personoplysninger, der bliver brugt

I forbindelse med afholdelsen af promoveringer og konkurrencer kan vi bruge dine Personoplysninger så som:

 • Kontaktoplysninger (f.eks. navn, adresse, e-mail)
 • Arbejdsrelaterede oplysninger (f.eks. stilling, arbejdssted)
 • Deltageroplysninger (f.eks. oplysninger om dig og dine gæster i forbindelse med en promovering eller konkurrence, som du deltager i eller har vundet)
 • Fotografier, videoer og stemmeoptagelser (f.eks. fra promoveringen eller konkurrencen)
 • Korrespondance med dig (f.eks. feedback, klager eller kommentarer fra dig modtaget over telefon, e-mail eller sociale medier, eller notater stammende fra en online- eller fysisk skriftlig korrespondance såvel som fra et personligt møde eller interaktion mellem os. Hvis vi har kommunikeret over telefonen, har vi noteret det telefonnummer, du har brugt til at kontakte os, samt information vi måtte have indsamlet gennem optagelse af telefonopkaldet)


Juridisk grundlag for brug af Personoplysninger

Brug af dine Personoplysninger er nødvendig for, at vi kan:

 • Opfylde vores kontrakt med dig, jf. lov nr. 502 af 23. maj 2018 (databeskyttelsesloven) § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens (2016/679) artikel 6, stk. 1, litra b.
 • Handle i overensstemmelse med vores juridiske forpligtelser, lov nr. 502 af 23. maj 2018 (databeskyttelsesloven) § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens (2016/679) artikel 6, stk. 1, litra c.

Den følgende gældende lovgivning, regulering og lignende pålægger os forpligtelser:

Markedsføringsloven:

 • Forfølge vores legitime interesse i at kunne afholde vores promoveringer og konkurrencer efter planen, jf. lov nr. 502 af 23. maj 2018 (databeskyttelsesloven) § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens (2016/679) artikel 6, stk. 1, litra f.

 Såfremt vi bruger eksempelvis fotografier, videoer og stemmeoptagelser med dig, der kræver dit samtykke, vil vi sikre os, at vi har modtaget dit udtrykkelige og frivillige samtykke på forhånd, jf. lov nr. 502 af 23. maj 2018 (databeskyttelsesloven) § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens (2016/679) artikel 6, stk. 1, litra a.

Vi kan bruge Personoplysninger, som du åbenbart har offentliggjort, eksempelvis i forbindelse med en promovering eller en konkurrence, jf. lov nr. 502 af 23. maj 2018 (databeskyttelsesloven) § 7, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens (2016/679) artikel 9, stk. 2, litra e.

Kilde til Personoplysninger
(udover Carlsberg Gruppens Enheder)

Dig som deltager, samt enhver gæst du måtte have valgt til at deltage med i promoveringen eller konkurrencen.

Tredjeparter, f.eks. bureauer, der benyttes til håndtering af præmie eller lignende i forbindelse med promoveringen eller konkurrencen.

Opbevaringsperiode

Vi gemmer kun dine personoplysninger så længe, som det er lovligt og i så lang tid det er nødvendigt for os for at kunne besvare eventuelle henvendelser fra dig.

Som udgangspunkt vil vi opbevare dine Personoplysninger i op til 5 år.

Modtagere af Personoplysninger
(udover Carlsberg Gruppens Enheder)

Vi kan i nogle tilfælde dele dine Personoplysninger med Tredjeparter, f.eks. bureauer, der benyttes til håndtering af din præmie eller lignende i forbindelse med promoveringen eller konkurrencen.

Hvis Tredjeparter bruger dine Personoplysninger på vores vegne, så har vi indgået en databehandleraftale med disse databehandlere. Denne sikrer, at dine Personoplysninger er beskyttet af tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger.

Hvis Tredjeparter bruger dine Personoplysninger på deres egne vegne og for eget formål, så vil vi sikre os, at vi har et juridisk grundlag for at dele dine Personoplysninger med disse selvstændige dataansvarlige, f.eks. at vi har indgået en kontrakt med de respektive Tredjeparter.

Marketing og PR-aktiviteter

Formål

Formålet er via brevpost, e-mail, telefon, SMS, vores hjemmeside, applikationer, online markedsføring eller markedsføring på de sociale medier at kunne oplyse dig om vores produkter og services. Dette vil vi kun gøre, hvis du tidligere har købt eller forespurgt tilsvarende produkter og services, eller hvis du på forhånd har samtykket til at blive kontaktet. Vi kan også bruge dine oplysninger til markedsføring af udvalgte samarbejdspartneres produkter og services.

Hvor lovgivningen foreskriver det, vil vi, samtidig med indhentelsen af dine Personoplysninger, anmode om dit samtykke før vi foretager en af disse marketingaktiviteter. Det gælder også, hvis vi har til hensigt at dele dine Personoplysninger med en Tredjepart for et af formålene.

Hvis du modtager digital markedsføring fra os, vil det heri være muligt at afmelde yderligere kommunikation. Det kan du gøre ved at klikke afmeld i bunden af f.eks. den e-mail, du har modtaget fra os. Du kan også fravælge markedsføring fra os ved at krydse af i boksene i vores formularer, som vi bruger til at indhente dine Personoplysninger. Derudover kan du altid fravælge dig markedsføring ved at kontakte os via denne kontaktside.

I tillæg til ovenstående er formålet at udøve PR-aktiviteter, herunder kommunikation med f.eks. journalister, mediebureauer, bloggere og andre med det formål at udøve disse aktiviteter.

Hvem Personoplysninger vedrører (datasubjekt)

Dig som abonnent, kunde (bar, restaurant, etc.), forbruger (privatperson) eller anden forretningsforbindelse.

Kategorier af Personoplysninger, der bliver brugt

I forbindelse med afholdelsen af promoveringer og konkurrencer kan vi bruge dine Personoplysninger så som

 • Kontaktoplysninger (f.eks. navn, adresse, e-mail)
 • Arbejdsrelaterede oplysninger, hvis du er en kunde eller forretningsforbindelse (f.eks. stilling, arbejdssted)
 • Oplysninger om dine interesser (f.eks. oplysninger om hobbyer og aktiviteter, du kan lide at beskæftige dig med, eller dine personlige interesser)
 • Marketingpræferencer (f.eks. oplysninger om dine marketing- og kommunikationspræferencer og information vi indsamler for at kunne fastslå, hvilke produkter og services, der kunne være interessante for dig)
 • Oplysninger fra undersøgelser (f.eks. dine svar i forbindelse med en af vores markedsundersøgelser)
 • Korrespondance med dig (f.eks. feedback, klager eller kommentarer fra dig modtaget over telefon, e-mail eller sociale medier, eller notater stammende fra en online- eller fysisk skriftlig korrespondance såvel som fra et personligt møde eller interaktion mellem os. Hvis vi har kommunikeret over telefonen, har vi noteret det telefonnummer, du har brugt til at kontakte os, samt information vi måtte have indsamlet gennem optagelse af telefonopkaldet)


Juridisk grundlag for brug af Personoplysninger

Brug af dine Personoplysninger er nødvendig for, at vi kan:

 • Forfølge vores legitime interesse i at holde dig opdateret om nyheder i relation til vores produkter og services, samt at kunne udøve PR-aktiviteter, jf. lov nr. 502 af 23. maj 2018 (databeskyttelsesloven) § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens (2016/679) artikel 6, stk. 1, litra f.

Såfremt dit samtykke er nødvendigt for at udøve disse marketing- og PR-aktiviteter, vil vi sikre os, at vi har modtaget dit udtrykkelige og frivillige samtykke på forhånd, jf. lov nr. 502 af 23. maj 2018 (databeskyttelsesloven) § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens (2016/679) artikel 6, stk. 1, litra a.

Kilde til Personoplysninger
(udover Carlsberg Gruppens Enheder)

Dig som abonnent, kunde (bar, restaurant, etc.), forbruger (privatperson) eller anden forretningsforbindelse.

Vi indsamler en stor del af de Personoplysninger, som vi har om dig, direkte fra dig eller gennem dine interaktioner med os, vores hjemmesider, applikationer eller sider på de sociale medier. Vi kan også modtage Personoplysninger om dig fra andre kilder, herunder Tredjeparter så som samarbejdspartnere, underleverandører inden for tekniske-, betalings eller leveringstjenester, annoncenetværk, analyseudbydere og udbydere af søgeinformation.

Opbevaringsperiode

Vi gemmer kun dine personoplysninger så længe, som det er lovligt og i så lang tid det er nødvendigt for os for at kunne besvare eventuelle henvendelser fra dig.

Som udgangspunkt vil vi opbevare dine Personoplysninger i op til 2 år efter vores seneste interaktion.

Modtagere af Personoplysninger
(udover Carlsberg Gruppens Enheder)

Vi kan i nogle tilfælde dele dine Personoplysninger med Tredjeparter, f.eks. samarbejdspartnere, leverandører, forhandlere, bureauer, annoncenetværk, analyseudbydere (f.eks. Google Analytics) og udbydere af søgeinformation.

Hvis Tredjeparter bruger dine Personoplysninger på vores vegne, så har vi indgået en databehandleraftale med disse databehandlere. Denne sikrer, at dine Personoplysninger er beskyttet af tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger.

Hvis Tredjeparter bruger dine Personoplysninger på deres egne vegne og for eget formål, så vil vi sikre os, at vi har et juridisk grundlag for at dele dine Personoplysninger med disse selvstændige dataansvarlige, f.eks. dit samtykke.

Bemærk, at vi ikke deler Personoplysninger, der kan identificere dig, med vores annoncører, men vi kan give dem samlet information om vores abonnenter, kunder (barer, restauranter etc.), forbrugere (privatpersoner) eller andre forretningsforbindelser, eksempelvis kan vi informere dem om, at 500 mænd under 30 år har klikket på deres reklame på en given dag.

Brugere af vores applikationer (apps)

Formål

Hvis du er bruger af vores applikationer, så er formålet at udvikle, administrere og forbedre vores applikationer for at sikre at indholdet er relevant og præsenteret på den mest effektive måde for dig og din enhed. Derudover er formålet, at du som bruger får en god oplevelse, når du bruger applikationerne, samt at du har mulighed for at deltage i eller registrere dig i forbindelse med interaktive funktioner og tilbud i vores applikationer.

I tillæg til ovenstående er formålet at holde vores applikationer sikre, administrere vores applikationer i forbindelse med interne aktiviteter, herunder fejlfinding, dataanalyse, tests samt forsknings-, statistiske og undersøgelsesformål.

Nogle af vores applikationer bruger cookies. Dette bidrager til, at vi kan give dig en god oplevelse, når du bruger applikationerne, samt at indholdet er relevant for dig. Hvis du vil læse mere om vores brug af cookies, så kan du finde vores Cookienotifikation her.

På vores hjemmesider er det muligt at benytte chatrum, meddelelses- og opslagstavler samt interaktive områder, hvor besøgende kan skrive en kommentar eller komme med information til andre besøgende. Hvis du vælger at benytte dig af dette, så bedes du opføre dig ordentligt og skrive til folk i en god tone. Konstaterer vi voldeligt, chikanerende eller på anden måde upassende indhold, må og kan vi fjerne dit indhold uden videre.

Hvem Personoplysninger vedrører (datasubjekt)

Dig som bruger af vores applikationer.

Kategorier af Personoplysninger, der bliver brugt 

I forbindelse med styringen og administrationen af vores applikationer kan vi bruge dine Personoplysninger så som:

 • Kontaktoplysninger (f.eks. navn, adresse, e-mail)
 • Arbejdsrelaterede oplysninger (f.eks. stilling, arbejdssted)
 • Oplysninger om dine digitale interaktioner (f.eks. brug af chat, meddelelsestavler, sider på sociale medier eller interaktive fora, herunder opslag online indeholdende meddelelser, fotos, videoer eller anden information)
 • Oplysninger fra undersøgelser (f.eks. dine svar i forbindelse med en af vores markedsundersøgelser)
 • Tekniske oplysninger (f.eks. den internetprotokoladresse (IP-adresse) du bruger til at forbinde din enhed til internettet, dine loginoplysninger, browsertype og -version, tidszoneindstillinger, browserudvidelser (plugins), herunder type og version, samt oplysninger om styresystem og platform)
 • Oplysninger om din brug af vores applikationer (f.eks. den fulde rækkefølge af ”Uniform Ressource Locator”-koder (URL-koder) du har benyttet for at komme til, gennem og væk fra vores hjemmesider (inkl. tidspunkt og dato), produkter du har set på eller søgt efter, sider du har besøgt, sidernes responstid, downloadfejl, længden af dine besøg på visse sider, oplysninger om sideinteraktion (f.eks. ”scrolling” på siden, klik og ”mouse-overs”) samt oplysninger om, hvordan du kommer væk fra siden)
 •  Cookies og geodata.


Juridisk grundlag for brug af Personoplysninger

Brug af dine Personoplysninger er nødvendig for, at vi kan:

 • Opfylde vores kontrakt med dig, jf. lov nr. 502 af 23. maj 2018 (databeskyttelsesloven) § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens (2016/679) artikel 6, stk. 1, litra b.
 • Forfølge vores legitime interesse i at kunne afholde vores promoveringer og konkurrencer efter planen, jf. lov nr. 502 af 23. maj 2018 (databeskyttelsesloven) § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens (2016/679) artikel 6, stk. 1, litra f.

Nogle af vores cookies er afhængige af, at vi modtager dit forudgående samtykke. For mere information, se vores Cookienotifikation.

Såfremt dit samtykke er nødvendigt for at udøve marketingaktiviteter i en af vores applikationer, vil vi sikre os, at vi har modtaget dit udtrykkelige og frivillige samtykke på forhånd, jf. lov nr. 502 af 23. maj 2018 (databeskyttelsesloven) § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens (2016/679) artikel 6, stk. 1, litra a.

Vi kan bruge Personoplysninger, som du åbenbart har offentliggjort, eksempelvis i en af vores applikationer, jf. lov nr. 502 af 23. maj 2018 (databeskyttelsesloven) § 7, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens (2016/679) artikel 9, stk. 2, litra e.

Kilde til Personoplysninger
(udover Carlsberg Gruppens Enheder)

Dig som bruger af vores applikationer.

Opbevaringsperiode

Vi opbevarer ikke Personoplysninger i længere tid, end det er nødvendigt for at kunne stille vores applikationer og deres indhold til rådighed for dig som bruger, eller indtil det tidspunkt, hvor du sletter din bruger i den pågældende applikation. Dine Personoplysninger vil blive slettet på det førstkommende af de to tidspunkter. I de tilfælde hvor dine Personoplysninger bliver gemt, fastsætter vi opbevaringsperioden for hvert enkelt tilfælde. I den forbindelse lægges der vægt på:

 • hvilken applikation du bruger
 • hvilke kategorier af Personoplysninger, der bliver brugt i applikationen
 • hvorfor Personoplysningerne bliver indsamlet og brugt
 • gældende lovgivning, og
 • juridiske og driftsmæssige opbevaringsbehov

Se vores Cookienotifikation for yderligere information om cookies.

Modtagere af Personoplysninger
(udover Carlsberg Gruppens enheder)

Vi kan i nogle tilfælde dele dine Personoplysninger med Tredjeparter, f.eks. samarbejdspartnere, leverandører, forhandlere og analyse- og søgemaskineudbydere, der hjælper os med at udvikle, administrere og forbedre vores applikationer.

Hvis Tredjeparter bruger dine Personoplysninger på vores vegne, så har vi indgået en databehandleraftale med disse databehandlere. Denne sikrer, at dine Personoplysninger er beskyttet af tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger.

Hvis Tredjeparter bruger dine Personoplysninger på deres egne vegne og for eget formål, så vil vi sikre os, at vi har et juridisk grundlag for at dele dine Personoplysninger med disse selvstændige dataansvarlige, f.eks. dit samtykke

Forståelse for vores kunder og forbrugere

Formål

Formålet er at forstå vores kunder (barer, restauranter, etc.) og forbrugere (privatpersoner) for at kunne optimere, udvikle og tilpasse vores produkter og services. I den forbindelse kan vi analysere dine Personoplysninger for at beregne eller fastslå effektiviteten af vores markedsføring rettet mod dig og andre. Det gør os blandt andet i stand til at sikre, at du modtager relevant markedsføring. Baseret på vores analyse kan vi komme med forslag og anbefalinger vedrørende vores produkter og services, som kunne være interessante for dig.

Bemærk, at vi ikke deler Personoplysninger, der kan identificere dig, med vores annoncører, men vi kan give dem samlet information om vores brugere, eksempelvis kan vi informere dem om, at 500 mænd under 30 år har klikket på deres reklame på en given dag. Vi kan også bruge denne samlede data til at hjælpe vores annoncører med at komme i kontakt med en bestemt kundegruppe (f.eks. kvinder i et bestemt område). Vi kan bruge dine Personoplysninger, så vores annoncørers reklamer bliver vist for dig, hvis du ligger inden for den relevante kundegruppe.

Hvem Personoplysninger vedrører (datasubjekt)

Dig som kunde (bar, restaurant, etc.) eller forbruger (privatperson).

Kategorier af Personoplysninger, der bliver brugt

I forbindelse med styringen og administrationen af vores applikationer kan vi bruge dine Personoplysninger så som:

 • Kontaktoplysninger (f.eks. navn, adresse, e-mail)
 • Arbejdsrelaterede oplysninger (f.eks. stilling, arbejdssted)
 • Oplysninger om dine interesser (f.eks. oplysninger om hobbyer og aktiviteter, du kan lide at beskæftige dig med, eller dine personlige interesser)
 • Korrespondance med dig (f.eks. feedback, klager eller kommentarer fra dig modtaget over telefon, e-mail eller sociale medier, eller notater stammende fra en online- eller fysisk skriftlig korrespondance såvel som fra et personligt møde eller interaktion mellem os. Hvis vi har kommunikeret over telefonen, har vi noteret det telefonnummer, du har brugt til at kontakte os, samt information vi måtte have indsamlet gennem optagelse af telefonopkaldet)
 • Marketingpræferencer (f.eks. oplysninger om dine marketing- og kommunikationspræferencer og information vi indsamler for at kunne fastslå, hvilke produkter og services, der kunne være interessante for dig)
 • Oplysninger om dine digitale interaktioner (f.eks. brug af chat, meddelelsestavler, sider på sociale medier eller interaktive fora, herunder opslag online indeholdende meddelelser, fotos, videoer eller anden information)
 • Oplysninger fra undersøgelser (f.eks. dine svar i forbindelse med en af vores markedsundersøgelser)
 • Tekniske oplysninger (f.eks. den internetprotokoladresse (IP-adresse) du bruger til at forbinde din enhed til internettet, dine loginoplysninger, browsertype og -version, tidszoneindstillinger, browserudvidelser (plugins), herunder type og version, samt oplysninger om styresystem og platform)
 • Oplysninger om dine besøg på vores hjemmesider (f.eks. den fulde rækkefølge af ”Uniform Ressource Locator”-koder (URL-koder) du har benyttet for at komme til, gennem og væk fra vores hjemmesider (inkl. tidspunkt og dato), produkter du har set på eller søgt efter, sider du har besøgt, sidernes responstid, downloadfejl, længden af dine besøg på visse sider, oplysninger om sideinteraktion (f.eks. ”scrolling” på siden, klik og ”mouse-overs”) samt oplysninger om, hvordan du kommer væk fra siden)


Juridisk grundlag for brug af Personoplysninger

Brug af dine Personoplysninger er nødvendige for, at vi kan:

 • Forfølge vores legitime interesse i at sikre kvaliteten af vores produkter og services, være i stand til at forbedre vores produkter og services og tilbyde dig relevant indhold og services på vores hjemmesider, sider på de sociale medier og andre kanaler, jf. lov nr. 502 af 23. maj 2018 (databeskyttelsesloven) § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens (2016/679) artikel 6, stk. 1, litra f.

 

Kilde til Personoplysninger
(udover Carlsberg Gruppens Enheder)

Dig som kunde (bar, restaurant, etc.) eller forbruger (privatperson).

Vi indsamler en stor del af de Personoplysninger, som vi har om dig, direkte fra dig eller gennem dine interaktioner med os, vores hjemmesider, applikationer eller sider på de sociale medier. Vi kan også modtage Personoplysninger om dig fra andre kilder, herunder Tredjeparter så som samarbejdspartnere, underleverandører inden for tekniske-, betalings eller leveringstjenester, annoncenetværk, analyseudbydere og udbydere af søgeinformation.

Opbevaringsperiode

Vi gemmer kun dine personoplysninger så længe, som det er lovligt og i så lang tid det er nødvendigt for os for at kunne besvare eventuelle henvendelser fra dig.

Som udgangspunkt vil vi opbevare dine Personoplysninger i op til 2 år.

Modtagere af Personoplysninger
(udover Carlsberg Gruppens Enheder)

Vi kan i nogle tilfælde dele dine Personoplysninger med Tredjeparter, f.eks. samarbejdspartnere, leverandører, forhandlere, bureauer, annoncenetværk, analyseudbydere og udbydere af søgeinformation.

Hvis Tredjeparter bruger dine Personoplysninger på vores vegne, så har vi indgået en databehandleraftale med disse databehandlere. Denne sikrer, at dine Personoplysninger er beskyttet af tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger.

Hvis Tredjeparter bruger dine Personoplysninger på deres egne vegne og for eget formål, så vil vi sikre os, at vi har et juridisk grundlag for at dele dine Personoplysninger med disse selvstændige dataansvarlige, f.eks. dit samtykke.

Bemærk, at vi ikke deler Personoplysninger, der kan identificere dig, med vores annoncører, men vi kan give dem samlet information om vores kunder (barer, restauranter etc.) og forbrugere (privatpersoner), eksempelvis kan vi informere dem om, at 500 mænd under 30 år har klikket på deres reklame på en given dag.

Kundeadministration (barer, restauranter, etc.)

Formål

Formålet med kundeadministration er, at vi kan:

 • levere og administrere produkter og services, som du har anmodet om. Derudover, at vi kan opfylde vores aftale med dig, herunder sørge for levering og eksekvering, eller annullering, af en ordre. Vi kan endvidere give dig informationer, når du forespørger dette, ligesom vi kan underrette dig om ændringer ved vores produkter og services.
 • sikre effektiv kommunikation med dig, besvare dine spørgsmål, beskeder, klager eller anden kommunikation, herunder dine forespørgsler vedrørende vores produkter.
 • føre tilsyn med aktiviteter og kommunikation med dig samt registrere vores korrespondance med dig, herunder for at sikre kvaliteten af vores service, overholdelse af procedurer og med henblik på at foretage intern træning af vores medarbejdere og konsulenter.
 • foretage vurdering og kontrol af dig, f.eks. KYC og kreditkontrol. Hvis du er kunde eller potentiel kunde, kan vi altså bruge dine Personoplysninger til at en særlig kontrol af dig og/eller din forretning. I den forbindelse kan vi dele dine oplysninger med de relevante myndigheder, kreditbureauer og institutioner til bekæmpelse af svig og bedrageri. Offentlige myndigheder til retshåndhævelse kan tilgå og bruge disse oplysninger. Vi, og andre organisationer, der har adgang til og bruger sådan registreret information om dig, kan tillige tilgå denne information fra andre lande end dit hjemland.


Hvem Personoplysninger vedrører (datasubjekt)

Dig som kunde (bar, restaurant, etc.) 

Kategorier af Personoplysninger, der bliver brugt

Som en del af vores kundeadministration (barer, restauranter, etc.) kan vi bruge dine Personoplysninger, f.eks.:

 • Kontakt-, ID- og anden personinformation (f.eks. navn, adresse, e-mail, pasoplysninger f.eks. i forbindelse med KYC, kreditkontrol og rejsebookinger på dine vegne)
 • Arbejdsrelaterede oplysninger (f.eks. stilling, arbejdssted)
 • Finansielle oplysninger (f.eks. bankkontooplysninger, økonomisk situation)
 • Korrespondance med dig (f.eks. feedback, klager eller kommentarer fra dig modtaget over telefon, e-mail eller sociale medier, eller notater stammende fra en online- eller fysisk skriftlig korrespondance såvel som fra et personligt møde eller interaktion mellem os. Hvis vi har kommunikeret over telefonen, har vi noteret det telefonnummer, du har brugt til at kontakte os, samt information vi måtte have indsamlet gennem optagelse af telefonopkaldet)
 • Særlige kategorier af Personoplysninger (f.eks. biometriske data i dit pas)


Juridisk grundlag for brug af Personoplysninger

Brug af dine Personoplysninger er nødvendig for, at vi kan:

 • Opfylde vores kontrakt med dig, jf. lov nr. 502 af 23. maj 2018 (databeskyttelsesloven) § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens (2016/679) artikel 6, stk. 1, litra b.
 • Handle i overensstemmelse med vores juridiske forpligtelser, jf. lov nr. 502 af 23. maj 2018 (databeskyttelsesloven) § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens (2016/679) artikel 6, stk. 1, litra c. I relation til de særlige kategorier af Personoplysninger, se lov nr. 502 af 23. maj 2018 (databeskyttelsesloven) § 7, stk. 2, jf. databeskyttelsesforordningens (2016/679) artikel 9, stk. 2, litra b.
  Den følgende gældende lovgivning, regulering og lignende pålægger os forpligtelser:
  o Hvidvaskningslovgivningen
 • Rette, fuldbyrde eller forsvare et juridisk krav, jf. lov nr. 502 af 23. maj 2018 (databeskyttelsesloven) § 7, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens (2016/679) artikel 9, stk. 2, litra f.
 • Tilgodese væsentlige samfundsinteresser, jf. lov nr. 502 af 23. maj 2018 (databeskyttelsesloven) § 7, stk. 4, jf. databeskyttelsesforordningens (2016/679) artikel 9, stk. 2, litra g.
 • Forfølge vores legitime interesse i:
  - at kunne opfylde vores forpligtelser og levere dig produkter og services til dig, eller meddele dig om ændringer ved vores produkter og services,
  - at kunne kommunikere med dig og levere produkter og services til dig,
  - at sikre kvaliteten af vores produkter og services, og
  - at bidrage til bekæmpelsen af svig og bedrageri,
  se lov nr. 502 af 23. maj 2018 (databeskyttelsesloven) § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens (2016/679) artikel 6, stk. 1, litra f.

Modtager vi særlige kategorier af Personoplysninger fra dig, f.eks. biometriske data i dit pas, er det nødvendigt for os at indhente dit frivillige samtykke ved modtagelsen af disse Personoplysninger, jf. lov nr. 502 af 23. maj 2018 (databeskyttelsesloven) § 7, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens (2016/679) artikel 9, stk. 2, litra a.

Kilde til Personoplysninger
(udover Carlsberg Gruppens Enheder)

Dig som kunde (bar, restaurant, etc.

Tredjeparter så som finansielle institutioner (f.eks. banker), skattemyndigheder og andre myndigheder.

Opbevaringsperiode

Vi gemmer kun dine personoplysninger så længe, som det er lovligt og i så lang tid det er nødvendigt for os for at kunne besvare eventuelle henvendelser fra dig.

Som udgangspunkt vil vi opbevare dine Personoplysninger for varigheden af vores engagement og i op til 5 år efter, at engagementet mellem os er afsluttet.

Modtagere af Personoplysninger
(udover Carlsberg Gruppens Enheder)

Vi kan i nogle tilfælde dele dine Personoplysninger med Tredjeparter så som finansielle institutioner (f.eks. banker), skattemyndigheder og andre myndigheder.

Hvis Tredjeparter bruger dine Personoplysninger på vores vegne, så har vi indgået en databehandleraftale med disse databehandlere. Denne sikrer, dine Personoplysninger er beskyttet af tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger.

Hvis Tredjeparter bruger dine Personoplysninger på deres egne vegne og for eget formål, så vil vi sikre os, at vi har et juridisk grundlag for at dele dine Personoplysninger med disse selvstændige dataansvarlige, f.eks. fordi vi er forpligtet efter lovgivningen.

Forbrugeradministration (privatpersoner)

Formål

Formålet med vores forbrugeradministration (privatpersoner) er, at vi kan:

 • levere og administrere produkter og services, som du har anmodet om. Derudover at vi kan opfylde vores aftale med dig, herunder levere, eksekvere eller annullere ordre, give dig forespurgte informationer om produkter eller services, eller vi kan underrette dig omkring ændringer ved vores produkter og services.
 • sikre effektiv kommunikation med dig, besvare dine spørgsmål, beskeder, klager eller anden kommunikation, herunder dine forespørgsler vedrørende vores produkter.
 • føre tilsyn med aktiviteter og kommunikation med dig samt registrere vores korrespondance med dig, herunder for at sikre kvaliteten af vores service, overholdelse af procedurer og med henblik på at foretage intern træning af vores medarbejdere og konsulenter.


Hvem Personoplysninger vedrører (datasubjekt)

Dig som forbruger (privatperson). 

Kategorier af Personoplysninger, der bliver brugt

I forbindelse med styringen og administrationen af vores applikationer kan vi bruge dine Personoplysninger så som:

 • Kontaktoplysninger (f.eks. navn, adresse, e-mail)
 • Arbejdsrelaterede oplysninger (f.eks. hvis arbejdspladsen er brugt som leveringsadresse)
 • Finansielle oplysninger (f.eks. kreditkortnummer)
 • Korrespondance med dig (f.eks. feedback, klager eller kommentarer fra dig modtaget over telefon, e-mail eller sociale medier, eller notater stammende fra en online- eller fysisk skriftlig korrespondance såvel som fra et personligt møde eller interaktion mellem os. Hvis vi har kommunikeret over telefonen, har vi noteret det telefonnummer, du har brugt til at kontakte os, samt information vi måtte have indsamlet gennem optagelse af telefonopkaldet)
 • Oplysninger om dine interesser (f.eks. oplysninger om hobbyer og aktiviteter, du kan lide at beskæftige dig med, eller dine personlige interesser)
 • Marketingpræferencer (f.eks. oplysninger om dine marketing- og kommunikationspræferencer og information vi indsamler for at kunne fastslå, hvilke produkter og services, der kunne være interessante for dig)


Juridisk grundlag for brug af Personoplysninger

Brug af dine Personoplysninger er nødvendig for, at vi kan:

 • Opfylde vores kontrakt med dig, jf. lov nr. 502 af 23. maj 2018 (databeskyttelsesloven) § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens (2016/679) artikel 6, stk. 1, litra b.
 • Handle i overensstemmelse med vores juridiske forpligtelser, jf. lov nr. 502 af 23. maj 2018 (databeskyttelsesloven) § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens (2016/679) artikel 6, stk. 1, litra c.
  Den følgende gældende lovgivning, regulering og lignende pålægger os forpligtelser:
  - E-handelslovgivningen
 • Forfølge vores legitime interesse i:
  - at kunne opfylde vores forpligtelser og levere dig produkter og services til dig, eller meddele dig om ændringer ved vores produkter og services,
  - at kunne kommunikere med dig og levere produkter og services til dig,
  - at sikre kvaliteten af vores produkter og services, og
  se lov nr. 502 af 23. maj 2018 (databeskyttelsesloven) § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens (2016/679) artikel 6, stk. 1, litra f.

 

Kilde til Personoplysninger
(udover Carlsberg Gruppens Enheder)

Dig som forbruger (privatperson).

Tredjeparter så som tekniske, betalings- eller leveringstjenester.

Opbevaringsperiode

Vi gemmer kun dine personoplysninger så længe, som det er lovligt og i så lang tid det er nødvendigt for os for at kunne besvare eventuelle henvendelser fra dig.

Som udgangspunkt vil vi opbevare dine Personoplysninger for varigheden af vores engagement og i op til 5 år efter, at engagementet mellem os er afsluttet.

Modtagere af Personoplysninger
(udover Carlsberg Gruppens Enheder)

Vi kan i nogle tilfælde dele dine Personoplysninger med Tredjeparter så som tekniske, betalings- eller leveringstjenester.

Hvis Tredjeparter bruger dine Personoplysninger på vores vegne, så har vi indgået en databehandleraftale med disse databehandlere. Denne sikrer, at dine Personoplysninger er beskyttet af tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger.

Hvis Tredjeparter bruger dine Personoplysninger på deres egne vegne og for eget formål, så vil vi sikre os, at vi har et juridisk grundlag for at dele dine Personoplysninger med disse selvstændige dataansvarlige, f.eks. fordi vi har indgået en kontrakt med de respektive Tredjeparter.

Samarbejdspartner- og leverandøradministration

Formål

Formålet med samarbejdspartner- og leverandøradministration er, at vi kan:

 • foretage kontraktstyring, modtage varer og services fra vores leverandører og samarbejdspartnere og, hvor relevant, levere professionelle services til vores kunder og forbrugere.
 • sikre effektiv kommunikation med dig, besvare dine spørgsmål, beskeder, klager eller anden kommunikation, herunder dine forespørgsler vedrørende vores produkter.
 • føre tilsyn med aktiviteter og kommunikation med dig samt registrere vores korrespondance med dig. Dette er nødvendigt for at sikre kvaliteten af vores service samt overholdelse af procedurer, og desuden for at vi kan foretage intern træning af vores medarbejdere og konsulenter.
 • foretage visse vurderinger og kontrol af dig, f.eks. KYC og kreditkontrol. Hvis du er samarbejdspartner eller leverandør, eller potentiel samarbejdspartner eller leverandør, kan vi bruge dine Personoplysninger til at foretage en kontrol af dig og/eller din forretning. I den forbindelse kan vi dele dine oplysninger med de relevante myndigheder, kreditbureauer og institutioner til bekæmpelse af svig og bedrageri. Offentlige myndigheder til retshåndhævelse kan tilgå og bruge disse oplysninger. Vi, og andre organisationer, der har adgang til og bruger sådan registreret information om dig, kan tillige tilgå denne information via andre lande end dit hjemland.


Hvem Personoplysninger vedrører (datasubjekt)

Dig som samarbejdspartner eller leverandør.

Kategorier af Personoplysninger, der bliver brugt 

Som en del af vores kundeadministration (barer, restauranter, etc.) kan vi bruge dine Personoplysninger, f.eks.:

 • Kontakt-, ID- og anden personinformation (f.eks. navn, adresse, e-mail, pasoplysninger f.eks. i forbindelse med KYC, kreditkontrol og rejsebookinger på dine vegne)
 • Arbejdsrelaterede oplysninger (f.eks. hvis arbejdspladsen er brugt som leveringsadresse)
 • Finansielle oplysninger (f.eks. bankkontooplysninger, økonomisk situation)
 • Korrespondance med dig (f.eks. feedback, klager eller kommentarer fra dig modtaget over telefon, e-mail eller sociale medier, eller notater stammende fra en online- eller fysisk skriftlig korrespondance såvel som fra et personligt møde eller interaktion mellem os. Hvis vi har kommunikeret over telefonen, har vi noteret det telefonnummer, du har brugt til at kontakte os, samt information vi måtte have indsamlet gennem optagelse af telefonopkaldet)
 • Særlige kategorier af Personoplysninger (f.eks. biometriske data i dit pas)


Juridisk grundlag for brug af Personoplysninger

Brug af dine Personoplysninger er nødvendig for, at vi kan:

 • Opfylde vores kontrakt med dig, jf. lov nr. 502 af 23. maj 2018 (databeskyttelsesloven) § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens (2016/679) artikel 6, stk. 1, litra b.
 • Handle i overensstemmelse med vores juridiske forpligtelser, jf. lov nr. 502 af 23. maj 2018 (databeskyttelsesloven) § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens (2016/679) artikel 6, stk. 1, litra c. I relation til de særlige kategorier af Personoplysninger, se lov nr. 502 af 23. maj 2018 (databeskyttelsesloven) § 7, stk. 2, jf. databeskyttelsesforordningens (2016/679) artikel 9, stk. 2, litra b.

Den følgende gældende lovgivning, regulering og lignende pålægger os forpligtelser:
- Kontraktretlig lovgivning
- Lokal bogføringslovgivning

 • Rette, fuldbyrde eller forsvare et juridisk krav, jf. lov nr. 502 af 23. maj 2018 (databeskyttelsesloven) § 7, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens (2016/679) artikel 9, stk. 2, litra f.
 • Tilgodese væsentlige samfundsinteresser, jf. lov nr. 502 af 23. maj 2018 (databeskyttelsesloven) § 7, stk. 4, jf. databeskyttelsesforordningens (2016/679) artikel 9, stk. 2, litra g.
 • Forfølge vores legitime interesse i:
  - at kunne administrere vores forretningsmæssige relation,
  - at kunne kommunikere med dig,
  - at sikre kvaliteten af vores produkter og services, og
  - at bidrage til bekæmpelsen af kriminalitet, svig og bedrageri,
  se lov nr. 502 af 23. maj 2018 (databeskyttelsesloven) § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens (2016/679) artikel 6, stk. 1, litra f.

Modtager vi særlige kategorier af Personoplysninger fra dig, f.eks. biometriske data i dit pas, er det nødvendigt for os at indhente dit frivillige samtykke ved modtagelsen af disse Personoplysninger, jf. lov nr. 502 af 23. maj 2018 (databeskyttelsesloven) § 7, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens (2016/679) artikel 9, stk. 2, litra a.

Kilde til Personoplysninger
(udover Carlsberg Gruppens Enheder)

Dig som samarbejdspartner eller leverandør.

Tredjeparter så som finansielle institutioner (f.eks. banker), skattemyndigheder og andre myndigheder.

Opbevaringsperiode

Vi gemmer kun dine personoplysninger så længe, som det er lovligt og i så lang tid det er nødvendigt for os for at kunne besvare eventuelle henvendelser fra dig.

Som udgangspunkt vil vi opbevare dine Personoplysninger så længe vi er i samarbejde sammen og i op til 5 år derefter.

Modtagere af Personoplysninger
(udover Carlsberg Gruppens Enheder)

Vi kan i nogle tilfælde dele dine Personoplysninger med Tredjeparter så som finansielle institutioner (f.eks. banker), skattemyndigheder og andre myndigheder.

Hvis Tredjeparter bruger dine Personoplysninger på vores vegne, så har vi indgået en databehandleraftale med disse databehandlere. Denne sikrer, at dine Personoplysninger er beskyttet af tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger.

Hvis Tredjeparter bruger dine Personoplysninger på deres egne vegne og for eget formål, så vil vi sikre os, at vi har et juridisk grundlag for at dele dine Personoplysninger med disse selvstændige dataansvarlige, f.eks. fordi vi er forpligtet efter lovgivningen.

Driftsmæssige aktiviteter

Formål

Formålet er at udøve driftsmæssige aktiviteter, herunder at foretage omstruktureringer eller ændringer i vores virksomhed. I tilfælde af at vi (i) er genstand for forhandlinger om salg af vores virksomhed eller dele heraf til en tredjepart, (ii) bliver solgt til en tredjepart eller (iii) bliver omstruktureret, så kan vi være nødsaget til, efter salget eller omstruktureringen, at dele nogle eller alle dine Personoplysninger med den omstrukturerede enhed eller tredjepart for de samme formål som fremgår af denne Privatlivsnotifikation. 

Hvem Personoplysninger vedrører (datasubjekt) 

Dig som:

 • besøgende på vores hjemmeside eller en af vores adresser
 • deltagende i et af vores events
 • deltagende i en af vores promoveringer eller konkurrencer, herunder også enhver gæst du måtte have valgt at tage med til den pågældende promovering eller konkurrence
 • abonnent på vores nyhedsbrev eller anden marketingaktivitet
 • kunde (bar, restaurant, etc.)
 • forbruger (privatperson)
 • har en anden forretningsmæssig relation til os, f.eks. samarbejdspartner, leverandør, forhandler eller lignende


Kategorier af Personoplysninger, der bliver brugt

I forbindelse med styringen og administrationen af vores applikationer kan vi bruge dine Personoplysninger så som:

 • Kontaktoplysninger (f.eks. navn, adresse, e-mail)
 • Arbejdsrelaterede oplysninger (f.eks. stilling, arbejdssted)
 • Personlige oplysninger (f.eks. din nummerplade, hvis du har benyttet vores parkeringsområde)
 • Finansielle oplysninger (f.eks. kreditkortnummer, bankkontooplysninger, økonomisk situation)
 • Korrespondance med dig (f.eks. feedback, klager eller kommentarer fra dig modtaget over telefon, e-mail eller sociale medier, eller notater stammende fra en online- eller fysisk skriftlig korrespondance såvel som fra et personligt møde eller interaktion mellem os. Hvis vi har kommunikeret over telefonen, har vi noteret det telefonnummer, du har brugt til at kontakte os, samt information vi måtte have indsamlet gennem optagelse af telefonopkaldet)
 • Deltageroplysninger i forbindelse med events (f.eks. oplysninger meddelt i din ansøgningsblanket, optagelser du eller vi har lavet, eller andre oplysninger, der relaterer sig til din deltagelse i et event)
 • Fotografier, videoer og stemmeoptagelser (f.eks. fra et event)
 • Særlige kategorier af Personoplysninger (f.eks. oplysninger om dit helbred og velbefindende, særlige medicinske eller tilgængelighedsbehov, der måtte fortælle os noget om dit helbred, eller dine specifikke diætkrav i forbindelse med din deltagelse i et event, der kan indikere din religiøse overbevisning, f.eks. hvis du ønsker halal- eller kosher-frokost)
 • Deltageroplysninger i forbindelse med promoveringer eller konkurrencer (f.eks. oplysninger om dig og dine gæster i forbindelse med en promovering eller konkurrence, som du enten deltager i eller har vundet)
 • Oplysninger om dine interesser (f.eks. oplysninger om hobbyer og aktiviteter, du kan lide at beskæftige dig med, eller dine personlige interesser)
 • Marketingpræferencer (f.eks. oplysninger om dine marketing- og kommunikationspræferencer og information vi indsamler for at kunne fastslå, hvilke produkter og services, der kunne være interessante for dig)
 • Oplysninger om dine digitale interaktioner (f.eks. brug af chat, meddelelsestavler, sider på sociale medier eller interaktive fora, herunder opslag online indeholdende meddelelser, fotos, videoer eller anden information)
 • Oplysninger fra undersøgelser (f.eks. dine svar i forbindelse med en af vores markedsundersøgelser)
 • Tekniske oplysninger (f.eks. den internetprotokoladresse (IP-adresse) du bruger til at forbinde din enhed til internettet, dine loginoplysninger, browsertype og -version, tidszoneindstillinger, browserudvidelser (plugins), herunder type og version, samt oplysninger om styresystem og platform)
 • Oplysninger om dine besøg på vores hjemmesider (f.eks. den fulde rækkefølge af ”Uniform Ressource Locator”-koder (URL-koder) du har benyttet for at komme til, gennem og væk fra vores hjemmesider (inkl. tidspunkt og dato), produkter du har set på eller søgt efter, sider du har besøgt, sidernes responstid, downloadfejl, længden af dine besøg på visse sider, oplysninger om sideinteraktion (f.eks. ”scrolling” på siden, klik og ”mouse-overs”) samt oplysninger om, hvordan du kommer væk fra siden)
 • Oplysninger om din baggrund, uddannelse og dit CV (f.eks. referencer vedrørende uddannelse, eksaminer og karakterer)
 • Referencetjek hos f.eks. tidligere arbejdsgivere
 • Straffeattest
 • Testresultater
 • Andre ID-oplysninger (f.eks. CPR-nummer)
 • Oplysninger om lønpakke og fordele (f.eks. løn, medarbejdergoder, bonusser)


Juridisk grundlag for brug af Personoplysninger 

Brug af dine Personoplysninger er nødvendig for, at vi kan:

 • Handle i overensstemmelse med vores juridiske forpligtelser, jf. lov nr. 502 af 23. maj 2018 (databeskyttelsesloven) § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens (2016/679) artikel 6, stk. 1, litra c.
  Den følgende gældende lovgivning, regulering og lignende pålægger os forpligtelser:
  - Selskabsretlig lovgivning
 • Forfølge vores legitime interesse i at udøve driftsmæssige aktiviteter og foretage ændringer i vores virksomhed, jf. lov nr. 502 af 23. maj 2018 (databeskyttelsesloven) § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens (2016/679) artikel 6, stk. 1, litra f.

 

Kilde til Personoplysninger
(udover Carlsberg Gruppens Enheder)

Dig som:

 • besøgende på vores hjemmeside eller en af vores adresser
 • deltagende i et af vores events
 • deltagende i en af vores promoveringer eller konkurrencer, herunder også enhver gæst du måtte have valgt at tage med til den pågældende promovering eller konkurrence
 • abonnent på vores nyhedsbrev eller anden marketingaktivitet
 • kunde (bar, restaurant, etc.)
 • forbruger (privatperson)
 • har en anden forretningsmæssig relation til os, f.eks. samarbejdspartner, leverandør, forhandler eller lignende

Vi indsamler en stor del af de Personoplysninger, som vi har om dig, direkte fra dig eller gennem dine interaktioner med os, vores hjemmesider, applikationer eller sider på de sociale medier. Vi kan også modtage Personoplysninger om dig fra andre kilder, herunder Tredjeparter så som samarbejdspartnere, underleverandører inden for tekniske, betalings- eller leveringstjenester, annoncenetværk, analyseudbydere og udbydere af søgeinformation.

Opbevaringsperiode

Vi gemmer kun dine personoplysninger så længe, som det er lovligt og i så lang tid det er nødvendigt for os for at kunne besvare eventuelle henvendelser fra dig.

Som udgangspunkt vil vi opbevare dine Personoplysninger i op til 5 år. Dette er medmindre, særlige omstændigheder gør det nødvendigt med en kortere eller længere opbevaringsperiode.

Modtagere af Personoplysninger
(udover Carlsberg Gruppens Enheder)

Vi kan i nogle tilfælde dele dine Personoplysninger med Tredjeparter så som samarbejdspartnere, leverandører, forhandlere og bureauer.

Hvis Tredjeparter bruger dine Personoplysninger på vores vegne, så har vi indgået en databehandleraftale med disse databehandlere. Denne sikrer, at dine Personoplysninger er beskyttet af tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger.

Hvis Tredjeparter bruger dine Personoplysninger på deres egne vegne og for eget formål, så vil vi sikre os, at vi har et juridisk grundlag for at dele dine Personoplysninger med disse selvstændige dataansvarlige, f.eks. fordi har indgået kontrakt med de respektive Tredjeparter.

Compliance-aktiviteter

Formål

Vores compliance-aktiviteter er med til at beskytte dig, vores medarbejdere og alle Carlsberg Gruppens Enheder. For eksempel har du via vores whistle blower-ordning (Speak Up) mulighed for at sende os en anonym henvendelse. Det bl.a. være om en bekymring eller et konkret forhold, du vil oplyse os om. Vores aktiviteter er desuden nødvendige for, at vi kan overholde den gældende lovgivning, politikker og lignende.

Formålet med vores compliance-aktiviteter er:

 • Drift af Speak Up. (Speak Up er drevet og administreret af en uafhængig tredjepart. Hvis du har indrapporteret en sag anonymt, vil vi ikke have adgang til dine Personoplysninger). Omfattet heraf er f.eks. muligheden for at gennemgå dine e-mails, chatsamtaler, korrespondance, dokumenter, fildelinger samt tracking af internet- og telefonbrug. Enhver kontrol vil blive foretaget på proportional vis (f.eks. gennem brug af specifikke søgeord) og kun hvor det er relevant og i overensstemmelse med gældende lovgivning.
 • Bekæmpelse af bedrageri (relaterer sig til kunder (barer, restauranter, etc.), samarbejdspartnere og leverandører). Vi og andre organisationer kan til enhver tid tilgå og bruge bestemte oplysninger for at bekæmpe bedrageri, hvilket kan være os pålagt af gældende lovgivning og anden regulering, herunder ”best practices”. Hvis der meddeles usande eller ukorrekte oplysninger, og bedrageri i den forbindelse konstateres eller mistænkes, kan oplysningerne videregives til institutioner, der beskæftiger sig med bekæmpelse af bedrageri, og andre organisationer, i hvilken forbindelse oplysningerne kan registreres af os såvel som dem.
 • Kontrol af tredjeparter og handelssanktioner for at sikre, at vi udelukkende har samarbejdspartnere og leverandører, der overholder gældende lovgivning og etiske kodeks.
 • Vi kan bruge dine Personoplysninger med henblik på at overholde gældende lovgivning, herunder juridiske og tilsynsmæssige forpligtelser, hvilket kan indebære deling af dine Personoplysninger med Tredjeparter, f.eks. forsikringsgivere, domstole og/eller tilsynsmyndigheder samt institutioner til retshåndhævelse. Dette kan eksempelvis være i forbindelse med forespørgsler, retssager eller efterforskning, ligesom det kan være i tilfælde, hvor vi er forpligtet til at hjælpe. Disse henvendelser kan komme fra dit hjemland såvel som andre lande.
 • Overholdelse af vores politikker, procedurer, håndbøger og IT-sikkerhedsstandarder, hvis du bruger vores netværk, IT-løsninger, et andet virksomhedsaktiv eller lignende. Dette gælder også hvor du medbringer din egen enhed (”bring your own device”/”BYOD”).


Hvem Personoplysninger vedrører (datasubjekt)

Dig som:

 • besøgende på vores hjemmeside eller en af vores adresser
 • deltagende i et af vores events
 • deltagende i en af vores promoveringer eller konkurrencer, herunder også enhver gæst du måtte have valgt at tage med til den pågældende promovering eller konkurrence
 • abonnent på vores nyhedsbrev eller anden marketingaktivitet
 • kunde (bar, restaurant, etc.)
 • forbruger (privatperson)
 • har en anden forretningsmæssig relation til os, f.eks. samarbejdspartner, leverandør, forhandler eller lignende


Kategorier af Personoplysninger, der bliver brugt

I forbindelse med styringen og administrationen af vores applikationer kan vi bruge dine Personoplysninger så som:

 • Kontaktoplysninger (f.eks. navn, adresse, e-mail)
 • Arbejdsrelaterede oplysninger (f.eks. stilling, arbejdssted)
 • Personlige oplysninger (f.eks. din nummerplade, hvis du har benyttet vores parkeringsområde)
 • Finansielle oplysninger (f.eks. kreditkortnummer, bankkontooplysninger, økonomisk situation)
 • Korrespondance med dig (f.eks. feedback, klager eller kommentarer fra dig modtaget over telefon, e-mail eller sociale medier, eller notater stammende fra en online- eller fysisk skriftlig korrespondance såvel som fra et personligt møde eller interaktion mellem os. Hvis vi har kommunikeret over telefonen, har vi noteret det telefonnummer, du har brugt til at kontakte os, samt information vi måtte have indsamlet gennem optagelse af telefonopkaldet)
 • Deltageroplysninger i forbindelse med events (f.eks. oplysninger meddelt i din ansøgningsblanket, optagelser du eller vi har lavet, eller andre oplysninger, der relaterer sig til din deltagelse i et event)
 • Fotografier, videoer og stemmeoptagelser (f.eks. fra et event)
 • Særlige kategorier af Personoplysninger (f.eks. oplysninger om dit helbred og velbefindende, særlige medicinske eller tilgængelighedsbehov, der måtte fortælle os noget om dit helbred, eller dine specifikke diætkrav i forbindelse med din deltagelse i et event, der kan indikere din religiøse overbevisning, f.eks. hvis du ønsker halal- eller kosher-frokost)
 • Deltageroplysninger i forbindelse med promoveringer eller konkurrencer (f.eks. oplysninger om dig og dine gæster i forbindelse med en promovering eller konkurrence, som du enten deltager i eller har vundet)
 • Oplysninger om dine interesser (f.eks. oplysninger om hobbyer og aktiviteter, du kan lide at beskæftige dig med, eller dine personlige interesser)
 • Marketingpræferencer (f.eks. oplysninger om dine marketing- og kommunikationspræferencer og information vi indsamler for at kunne fastslå, hvilke produkter og services, der kunne være interessante for dig)
 • Oplysninger fra undersøgelser (f.eks. dine svar i forbindelse med en af vores markedsundersøgelser)
 • Tekniske oplysninger (f.eks. den internetprotokoladresse (IP-adresse) du bruger til at forbinde din enhed til internettet, dine loginoplysninger, browsertype og -version, tidszoneindstillinger, browserudvidelser (plugins), herunder type og version, samt oplysninger om styresystem og platform)
 • Oplysninger om dine besøg på vores hjemmesider (f.eks. den fulde rækkefølge af ”Uniform Ressource Locator”-koder (URL-koder) du har benyttet for at komme til, gennem og væk fra vores hjemmesider (inkl. tidspunkt og dato), produkter du har set på eller søgt efter, sider du har besøgt, sidernes responstid, downloadfejl, længden af dine besøg på visse sider, oplysninger om sideinteraktion (f.eks. ”scrolling” på siden, klik og ”mouse-overs”) samt oplysninger om, hvordan du kommer væk fra siden)
 • Oplysninger om din baggrund, uddannelse og dit CV (f.eks. referencer vedrørende uddannelse, eksaminer og karakterer)
 • Referencetjek hos f.eks. tidligere arbejdsgivere
 • Straffeattest
 • Testresultater
 • Andre ID-oplysninger (f.eks. CPR-nummer)
 • Oplysninger om lønpakke og fordele (f.eks. løn, medarbejdergoder, bonusser)


Juridisk grundlag for brug af Personoplysninger

Brug af dine Personoplysninger er nødvendig for, at vi kan:

 • Handle i overensstemmelse med vores juridiske forpligtelser, jf. lov nr. 502 af 23. maj 2018 (databeskyttelsesloven) § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens (2016/679) artikel 6, stk. 1, litra c. I relation til de særlige kategorier af Personoplysninger, se lov nr. 502 af 23. maj 2018 (databeskyttelsesloven) § 7, stk. 2, jf. databeskyttelsesforordningens (2016/679) artikel 9, stk. 2, litra b.
  Den følgende gældende lovgivning, regulering og lignende pålægger os forpligtelser:
  - Hvidvaskningslovgivningen
  - Compliance-relateret lovgivning
 • Rette, fuldbyrde eller forsvare et juridisk krav, jf. lov nr. 502 af 23. maj 2018 (databeskyttelsesloven) § 7, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens (2016/679) artikel 9, stk. 2, litra f.
 • Tilgodese væsentlige samfundsinteresser, jf. lov nr. 502 af 23. maj 2018 (databeskyttelsesloven) § 7, stk. 4, jf. databeskyttelsesforordningens (2016/679) artikel 9, stk. 2, litra g.
 • Forfølge vores legitime interesse i:
  - at sikre, at du falder inden for rammerne af vores acceptable risikoprofil og for at bistå med bekæmpelsen af kriminalitet, svig og bedrageri, og
  - at samarbejde med institutioner til retshåndhævelse og tilsynsmyndigheder
  se lov nr. 502 af 23. maj 2018 (databeskyttelsesloven) § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens (2016/679) artikel 6, stk. 1, litra f.

 

Kilde til Personoplysninger
(udover Carlsberg Gruppens Enheder)

Dig som:

 • besøgende på vores hjemmeside eller en af vores adresser
 • deltagende i et af vores events
 • deltagende i en af vores promoveringer eller konkurrencer, herunder også enhver gæst du måtte have valgt at tage med til den pågældende promovering eller konkurrence
 • abonnent på vores nyhedsbrev eller anden marketingaktivitet
 • kunde (bar, restaurant, etc.)
 • forbruger (privatperson)
 • har en anden forretningsmæssig relation til os, f.eks. samarbejdspartner, leverandør, forhandler eller lignende

Tredjeparter så som eksterne advokater, kriminaltekniske revisorer, samarbejdspartnere, leverandører, forhandlere, bureauer, myndigheder og lignende.

Period of retention

Vi opbevarer ikke Personoplysninger i længere tid, end formålet tilsiger. I de tilfælde hvor dine Personoplysninger bliver gemt, fastsætter vi opbevaringsperioden for hvert enkelt tilfælde. I den forbindelse lægges der vægt på:

 • hvilken compliance aktivitet dine Personoplysninger bliver brugt til
 • hvilke kategorier af Personoplysninger, der bliver brugt
 • hvorfor Personoplysningerne bliver indsamlet og brugt
 • gældende lovgivning, og juridiske og driftsmæssige opbevaringsbehov

Vi sletter dine Personoplysninger snarest muligt efter afslutningen af den pågældende compliance aktivitet.

Recipients
(other than Carlsberg Group Entities)

Vi kan i nogle tilfælde dele dine Personoplysninger med Tredjeparter, f.eks. eksterne advokater, kriminaltekniske revisorer, samarbejdspartnere, leverandører, forhandlere, bureauer, myndigheder og lignende.

Hvis Tredjeparter bruger dine Personoplysninger på vores vegne, så har vi indgå en databehandleraftale med disse databehandlere. Denne sikrer, at dine Personoplysninger er omfattet af tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger.

Hvis Tredjeparter bruger dine Personoplysninger på deres egne vegne og for eget formål, så vil vi sikre os, at vi har et juridisk grundlag for at dele dine Personoplysninger med disse selvstændige dataansvarlige, f.eks. fordi vi er forpligtet efter lovgivningen.

Rekruttering

Formål

Formålet er at udføre en rekrutteringsproces.

Hvis du er ansøger til en stilling, vil dine Personoplysninger blive brugt i forbindelse med vurderingen af din egnethed til stillingen. Hvis du får stillingen, vil dine oplysninger desuden blive brugt til at udarbejde dit tilbudsbrev og/eller ansættelseskontrakt. Dine Personoplysninger vil derudover blive registreret med henblik på, efter rekrutteringsprocessen er afsluttet, at kunne dokumentere din ansøgning.

Hvem Personoplysninger vedrører (datasubjekt)

Dig som jobansøger.

Kategorier af Personoplysninger, der bliver brugt 

Vi kan bruge følgende oplysninger indsamlet fra jobansøgeren:

 • Kontaktoplysninger (f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer)
 • Oplysninger om din baggrund, uddannelse og dit CV (f.eks. referencer vedrørende uddannelse, eksaminer og karakterer)
 • Fotografi (f.eks. portrætfoto vedlagt jobansøgningen)

Hvis du som kandidat til stillingen er inviteret til jobsamtale, kan vi indsamle og bruge følgende oplysninger, hvis det er relevant:

 • Referencetjek hos f.eks. tidligere arbejdsgivere
 • Straffeattest
 • Testresultater

Derudover kan vi, hvis du bliver tilbudt stillingen, indsamle og bruge følgende oplysninger, hvis det er relevant:

 • Andre ID-oplysninger (f.eks. CPR-nummer)
 • Finansielle oplysninger (f.eks. bankkontooplysninger, aflønningsforhold, gældsforhold, sociale ydelser, pension)
 • Oplysninger om lønpakke og fordele (f.eks. løn, medarbejdergoder, bonusser)
 • Særlige kategorier af Personoplysninger (f.eks. oplysninger om dit helbred, hvis det er relevant for den konkrete stilling)


Juridisk grundlag for brug af Personoplysninger

Brug af dine Personoplysninger er nødvendig for, at vi kan forfølge vores legitime interesse i at vurdere jobansøgere, udfylde stillingen med en passende kandidat samt bruge de pågældende Personoplysninger til brug for en efterfølgende rekrutteringsproces, jf. lov nr. 502 af 23. maj 2018 (databeskyttelsesloven) § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens (2016/679) artikel 6, stk. 1, litra f.

Vi bruger oplysninger fra tests, referencer og strafferegisteret på baggrund af dit meddelte samtykke, jf. lov nr. 502 af 23. maj 2018 (databeskyttelsesloven) § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens (2016/679) artikel 6, stk. 1, litra a.

Vi bruger særlige kategorier af Personoplysninger, herunder helbredsoplysninger, på baggrund af dit meddelte samtykke, jf. lov nr. 502 af 23. maj 2018 (databeskyttelsesloven) § 7, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens (2016/679) artikel 9, stk. 2, litra a.

Kilde til Personoplysninger
(udover Carlsberg Gruppens Enheder)

Dig som jobansøger.

Udbydere af tests, rekrutteringsbureauer, headhuntere, offentlige kilder som LinkedIn og lignende.


Period of retention

Hvis du opretter en profil i vores rekrutteringssystem, vil vi opbevare dine Personoplysninger i op til 6 måneder fra modtagelsen, medmindre du har samtykket til en længere opbevaringsperiode, f.eks. ved at holde din profil fordi du er interesseret i jobmulighederne. Hvis din profil har været inaktiv i mere end 6 måneder, vil den automatisk blive slettet.

Hvis du har ansøgt om en specifik stilling, som du ikke har fået, vil vi kun opbevare Personoplysninger relaterende sig til din ansøgning i op til 6 måneder efter afsluttet rekrutteringsproces.

Hvis du har sendt os din straffeattest, vil denne blive slettet snarest muligt efter, at den ikke er relevant, f.eks. når de nødvendige oplysninger er blevet tjekket.

Hvis du har ansøgt om en stilling, som du herefter er blevet ansat til, så vil vi opbevare dine Personoplysninger under din ansættelse og i op til 5 år efter, at du er fratrådt. Testresultater vil dog blive gemt i maksimalt 10 år under din ansættelse, og e-mailkorrespondance hidrørende fra rekrutteringsprocessen vil kun blive gemt i op til 6 måneder fra din ansøgning til stillingen.

Recipients
(other than Carlsberg Group Entities)

Vi kan i nogle tilfælde dele dine Personoplysninger med Tredjeparter så som udbydere af tests, rekrutteringsbureauer, headhuntere og lignende, der udbyder en service til os i forbindelse med rekrutteringsprocessen.

Hvis Tredjeparter bruger dine Personoplysninger på vores vegne, så har vi indgået en databehandleraftale med disse databehandlere. Denne sikrer, at dine Personoplysninger er beskyttet af tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger.

Hvis Tredjeparter bruger dine Personoplysninger på deres egne vegne og for eget formål, så vil vi sikre os, at vi har et juridisk grundlag for at dele dine Personoplysninger med disse selvstændige dataansvarlige, f.eks. fordi vi er forpligtet efter lovgivningen.