Menu

Carlsberg brygger 1,4 mio. liter alkoholbase om ugen til håndspritproduktion i nyt samarbejde med Ørsted, Ree og staten i lyset af Corona-krisen

Carlsberg, Ørsted og Ree indgår konsortium i samarbejde med statens nødberedskab om akut produktion af ethanol til desinfektionsmidler baseret på alkoholbase fra Carlsbergs bryggeri i Fredericia. Konsortiet får støtte af Carlsbergfondet og Novo Fonden, som skyder i alt 17,5 mio. kr. i projektet.

Verdensmarkedet for levering af flere centrale komponenter til sundhedsvæsenet og samfundet generelt er under pres. Det gælder ikke mindst ethanol til desinfektion, og Danmark har derfor brug for, at der etableres en øget egenproduktion for at komme sikkert og hurtigt igennem COVID-19-krisen.

Produktionen skal anvendes i desinfektionsmidler såsom håndsprit, der er afgørende for at begrænse smittespredning på bl.a. hospitaler, i beredskabet, og på landets virksomheder, og som vil være afgørende i den gradvise genåbning af samfundet.

Carlsberg har som en del af konsortiet indvilget i at omstille en stor del af sin produktion og distribution til at levere den alkoholbase, anlægget skal køre på. 10 tankbiler vil operere i døgndrift for at levere 1,4 millioner liter alkoholbase om ugen for at holde anlægget kørende.

Bestyrelsesformand i Carlsbergfondet og Carlsberg A/S, professor Flemming Besenbacher, udtaler: ”Det ligger i Carlsbergfondets DNA at give tilbage til samfundet. Historisk set er fondet også trådt til, når samfundet har været i krise. Det glæder mig derfor, at vi nu sammen med Novo Nordisk Fonden og private virksomheder i fællesskab kan gøre en forskel. Det er helt afgørende for at kunne genåbne det danske samfund, at vi har tilstrækkelige mængder håndsprit, som kan stilles til rådighed i det offentlige rum. Jeg håber, denne akutte nødproduktion kan sikre, at samfundet åbner forsvarligt og begrænser smittespredningen fremadrettet. Jeg vil også gerne takke de mange Carlsberg-medarbejdere, hvis store indsats har gjort dette muligt”.

Også erhvervsminister Simon Kollerup udtrykker sin fulde støtte til projektet: ”Som erhvervsminister er jeg utrolig stolt af at se, hvordan danske virksomheder står sammen, tager ansvar og hjælper til, hvor der er brug for det. Vi befinder os i en situation, der kræver ekstraordinære tiltag og nye samarbejder på tværs for at løse vores udfordringer. Jeg synes, det her er et rigtig godt eksempel på, hvad den danske ånd er i stand til. Med det får vi nu skabt et produkt, der er helt nødvendigt lige nu.”

Produktionen af ethanol vil finde sted på Ørsteds tidligere demonstrationsanlæg for produktion af 2. generations bioethanol, som ligger i Kalundborg og i dag ejes af Ree Holding.

”Vi har på kort tid bidraget til flere mindre, lokale projekter for at levere håndsprit, men nu er vi klar med en langt større og omfattende løsning i samarbejde med nogle af landets største aktører. Vi har allerede kørt de første lastbiler med alkoholbase til Kalundborg, og vi er nu ved at færdiggøre den omlægning af produktionen i Fredericia, der er nødvendig for at skalere det her projekt,” siger Mikkel Laust Broe, der er brygmester på Carlsbergs bryggeri i Fredericia og projektleder fra Carlsbergs side.

Udover eksperter og brygmestre i produktionen har forskere på Carlsberg Laboratorium, chauffører og kommunikationsfolk være involveret i den omfattende koordinationsopgave.

”Der har været virkelig mange gode Carlsberg kræfter inde over. Jeg tror, at mere end 30 mennesker har været på det henover weekender og skæve tidspunkter på døgnet, og i hinandens ferier, men kun med stor velvillighed. Det har været fantastisk at være med til at gøre en forskel for samfundet, så Danmark kan åbnes forsvarligt igen, og smittespredningen begrænses mest muligt,” siger Mikkel Laust Broe.

Novo Nordisk Fonden og Carlsbergfondet har besluttet at bevilge i alt 17,5 mio. kr. til det midlertidige konsortium bestående af Ørsted, Carlsberg, Ree Holding og politiets nationale operative stab (NOST), der træder sammen i et nyoprettet selskab under Rigspolitiet til nødproduktion af ethanol.

Læs meddelelsen fra Carlsbergfondet her.

Carlsbergfondet er et af verdens ældste erhvervsdrivende fonde. Fondet har to hovedformål; dels gennem en bestemmende aktiepost at sikre værdiskabelsen i bryggeriet Carlsberg A/S, og dels at uddele dividenden fra Carlsbergfondets aktier i Carlsberg A/S til excellent dansk grundforskning inden for naturvidenskab, samfundsvidenskab og humaniora. I 2019 uddelte Carlsbergfondet 467 millioner kroner til grundforskning, og i marts 2020 uddelte Carlsbergfondet, Ny Carlsbergfondet og Tuborgfondet ekstraordinært bevillinger på 95 millioner kr. til forskere, kunstmuseer og civilsamfund i lyset af COVID-19-pandemien.

Pressekontakt

For yderligere information, kontakt venligst:

PR Specialist, Danmark

Jacob Bulow Hansen

Tel +45 28 94 27 40 Email [email protected]