Menu

Ny teknologi elektrificerer Carlsbergs bryggeri

Med hjælp fra ny teknologi bevæger Carlsberg Danmark sig i retningen af et klimaneutralt bryggeri. En ny, særlig elkedel skal fremover dække en tredjedel af bryggeriets varmeforbrug og reducere CO2e-udledningen med omtrent 3600 ton årligt.

På Carlsberg Danmarks bryggeri i Fredericia bliver der hver dag produceret flere tusinder liter drikkevarer. I produktionen er det særligt brygprocessen, der kræver en stor mængde energi, og med en ny elkedel kan bryggeriet begynde skiftet fra naturgas til elektricitet.

”For at nå vores mål om et klimaneutralt bryggeri er vi nødt til at finde nye veje og løsninger for vores produktion. Vi er stolte over, at vi nu kan skifte væk fra fossile brændstoffer og i stedet sætte strøm til vores produktion. Med denne påbegyndte elektrificering af vores bryggeri tager vi endnu et vigtigt skridt i retning mod en klimaneutral produktion,” siger Tenna Skov Thorsted, Senior Sustainability Manager i Carlsberg Danmark.

Den nye teknologi dækker 30% af varmeforbruget i brygprocessen og reducerer samtidig bryggeriets CO2e-udledning med ca. 3600 ton om året. Derudover har bryggeriet allerede lanceret en række tiltag for at komme i mål med ambitionerne. I december sidste år offentliggjorde bryggeriet, at man fra 2015 til 2022 har reduceret den samlede CO2e-udledning 28% på tværs af hele værdikæden (scope 1, 2 og 3).

“Med vores nye tiltag kan vi nedsætte forbruget af naturgas på bryggeriet, og vi har flere projekter i støbeskeen, der betyder, at vi i nær fremtid kan overgå mere og mere til ren brug af strøm. En af de ting vi blandt andet er i gang med at undersøge er, hvordan elkedlen kan dække en større del af vores varmeforbrug,” siger Tenna Skov Thorsted.

Vandet der opvarmes i elkedlen kaldes for ”hedt vand”. Hedt vand er vand, som under tryk opvarmes til mere end kogepunktet. I Carlsbergs tilfælde er det 145 grader. Energien herfra bruges videre i brygprocessen til fx pasteurisering og en mindre del bruges til opvarmning af bygninger.

Forstærker dansk elnet

Udover at have en positiv effekt på bryggeriet i Fredericia, bidrager Carlsberg Danmarks nye elkedel også til et mere robust dansk elnet, der er afhængig af udbud og efterspørgsel. Elkedlen skaber en stor fleksibilitet på bryggeriet i og med det opvarmede vand kan lagres og bruges på senere tidspunkter, hvor strømmen er dyrest. Med andre ord betyder det, at varmen produceres fra elnettet fremfor fossile brændstoffer.

Together Towards ZERO and Beyond

Blandt flere andre tiltag er Carlsberg Danmark i gang med at opføre en stor solcellepark via en elkøbsaftale med Better Energy, der årligt skal forsyne produktionen med 29GWh ny grøn, støttefri strøm. Derudover skal omkring 10% af bryggeriets energiforbrug dækkes af egenproduceret biogas fra Carlsberg Danmarks vandgenindvindingsanlæg, der genanvender 90% af procesvandet fra produktionen. Slutteligt har man også investeret i 14 biogaslastbiler til levering i 2025. Alle tiltag er en del af Carlsbergs bæredygtighedsprogram Together Towards ZERO and Beyond.

Pressekontakt

For yderligere information, kontakt venligst:

Communication Advisor

Pauline Nordahl Laudrup

Tel +45 31 77 42 63 Email [email protected]