Menu

Carlsberg har reduceret CO2-udledningen med 30% siden 2015 og gør fortsat fremskridt mod en mere bæredygtig fremtid

Carlsberg-gruppen rapporterer om solide fremskridt i retning af de mål for bæredygtighed, der er sat i Together Towards ZERO-programmet. Resultaterne understreger vigtigheden af samarbejde med lokale partnere og globale eksperter i hele værdikæden.

I 2019 nåede Gruppen op på en 30% relativ reduktion i CO2-udledningen på sine bryggerier siden 2015 (13% siden 2018). 56% af Gruppens strømforbrug kommer nu fra vedvarende energikilder, og fem CO2-neutrale sites benytter udelukkende vedvarende energi. Gruppen leverede også en 12% reduktion i relativt vandforbrug siden 2015 og offentliggjorde en større investering i vandgenindvinding på selskabets danske bryggeri.

Højdepunkter:

 • Reduktion i CO2-udledning: 30% reduktion i relativ og 25% reduktion i absolut CO2-udledning fra bryggerierne siden 2015. Dette er opnået takket være et løbende effektivitetsprogram, anvendelse af 56% vedvarende elektricitet og et fald i anvendelsen af kul på 89% (baseret på vægt) siden 2015.
 • Eldrevne leverancer: 20 fuldt eldrevne 26-ton-lastbiler vil blive leveret til Carlsbergs schweiziske selskab, Feldschlösschen, i 2020, hvor de skal betjene bryggerets 15 logistiklokationer. Dette initiativ viser, at store eldrevne lastbiler fremadrettet er en både kommercielt og operationelt.
 • Emballageinnovation: Forbedringer inden innovative emballageløsninger, herunder udbredelse af den plastikreducerende multipack-løsning Snap Pack, genanvendt plast og Gruppens første 100% genanvendte PET-flaske. I 2019 afslørede Carlsberg to prototyper af verdens første papirølflaske – Green Fibre Bottle – i partnerskab med Paboco (the paper bottle company).
 • Vandeffektivitet: 12% reduktion i relativt vandforbrug siden 2015. Carlsberg lancerede investering i et totalt vandgenvindingsanlæg på Fredericia-bryggeriet iværksat gennem et offentligt-privat partnerskab, DRIP. Anlægget vil reducere bryggeriets gennemsnitlige vandforbrug fra 2,9 hl vand pr. hl øl til 1.4 hl/hl og skære 10% af energiforbruget.
 • Undervisning i sikkerhed: 44% fald i frekvensen af arbejdsulykker med fravær siden 2015. Dette er opnået ved at engagere flere medarbejdere i arbejdsmiljøtiltag og gennem målrettede programmer for undervisning i sikkerhedsledelse, højrisikoaktiviteter og sikker kørsel i samarbejde med erfarne partnere som RMS Switzerland, 3M og professionelle køreskoler.
 • Forbrugervalg: 38% volumenstigning i alkoholfrie øl siden 2015 takket være større produktudvalg og indførelse af alkoholfrit øl på fad. Disse tiltag er vigtige skridt i retning af at nå målet om altid at kunne tilbyde forbrugerne et alkoholfrit valg. 

Cees 't Hart, koncernchef i Carlsberg-gruppen:
Jeg er stolt af det, vi har opnået siden lanceringen af Together Towards ZERO. Gennem vores samarbejde med førende globale eksperter og stærke lokale partnere har vi reduceret vores relative CO2-udledning med 30% og vores vandforbrug med 12% siden 2015. Og samarbejde vil blive endnu vigtigere, efterhånden som vi nærmer os vores 2030-ambitioner.

Ingen kan løse verdens bæredygtighedsudfordringer alene. Derfor siger vi i vores program, at vi skal gå sammen mod NUL. Ved at arbejde i partnerskaber kan vi hurtigere gøre fremskridt og skabe forandringer, der ellers ikke ville være mulige.”

Om bæredygtighed i Carlsberg-gruppen
Together Towards ZERO blev lanceret i 2017. Programmet, som har rødder i Carlsbergs formål og er et led i Gruppens SAIL’22-strategi, består af fire overordnede ambitioner: NUL CO2-udledning, NUL vandspild, NUL uansvarligt alkoholforbrug og en kultur med NUL ulykker. Programmet blev udviklet i partnerskab med førende eksperter, herunder Carbon Trust og WWF, og er i overensstemmelse med FN's bæredygtighedsmål. Målene for CO2-udledning er godkendt i henhold til Science Based Targets Initiative og 1,5°C-målet i Parisaftalen.

2019-resultater i detaljer:

NUL CO2-udledning: På vej mod en eliminering af CO2-udledningen på sine bryggerier og et fald på 30% i CO2-aftrykket i værdikæden senest i 2030 opnåede Carlsberg-Gruppen:

 • 13% reduktion i relativ CO2-udledning i forhold til 2018 (30% siden 2015).
 • 9% reduktion i absolut CO2-udledning i forhold til 2018 (25% siden 2015).
 • 11 procentpoint reduktion i anvendelsen af kul i forhold til 2018 (89% siden 2015). Siden 2017 har 13 sites stoppet anvendelsen af kul. Gruppen har til hensigt at omdanne de to resterende kulfyrede anlæg (Indien og Polen) i løbet af 2020.
 • 56% af elektriciteten (10 procentpoint mere end i 2018) og 24% af det samlede energiforbrug (4 procentpoint mere end i 2018) på Carlsberg-gruppens bryggerier kommer nu fra vedvarende energikilder.
 • På Gruppens 29 bryggerier i Vesteuropa kommer 100% af elektriciteten fra vedvarende kilder i form af solcelleanlæg og certifikater.
 • Der er indgået CO2-reducerende partnerskaber med 10 leverandører med henblik på at reducere det fælles CO2-aftryk fra emballage, ingredienser og køling.
 • 5,3 mia. genbrugsflasker af glas blev returneret, vasket og genopfyldt.
 • Fortsat udbredelse af den plastikreducerende multipack-løsning Snap Pack, genanvendt plastindpakning og genanvendt indhold i PET-flasker, bl.a. Imsdal kildevand i Norge, som sælges på flasker af 100% genanvendt PET.
 • Øget brug af genanvendelige krus på festivaler i bl.a. Danmark, Letland og Norge, hvorved der blev sparet 1 mio. engangskrus alene i Danmark.


NUL vandspild: I bestræbelserne på stort set at eliminere vandspild på Gruppens bryggerier ved at reducere vandforbruget med 50% senest i 2030 opnåede Carlsberg-gruppen:

 • 3% reduktion i relativt vandforbrug siden 2018 (12% siden 2015). Hurtigere forandringer er nødvendige, hvis Gruppen skal nå sit 2022-mål om en reduktion i vandforbruget på sine bryggerier på 25%.
 • Revideret vandrisikovurdering i samarbejde med WWF, som vil blive integreret i Gruppens arbejdsplaner i 2020.
 • 57 spildevandsanlæg i drift i hele Carlsberg-gruppen.
 • Tilsagn om investering i et totalt vandgenbrugsanlæg på bryggeriet i Fredericia, hvilket vil reducere bryggeriets vandforbrug fra 2,9 hl/hl øl til 1,4 hl/hl. 

NUL uansvarligt alkoholforbrug: I indsatsen for at udvide forbrugernes valg ved at stille alkoholfrie drikkevarer til rådighed, sikre et informeret valg af drikkevarer ved at give flere oplysninger på produkterne samt fremme et ansvarligt valg gennem dialog og engagement opnåede Carlsberg-Gruppen:

 • 7% volumenvækst i alkoholfrie drikkevarer (38% siden 2015).
 • 90% af Gruppens samlede ølvolumener havde ingrediensoplysninger på emballagen, og 65% havde oplysninger om næringsværdi.
 • 57 mio. mennesker deltog i lokalt relevante aktiviteter for ansvarligt alkoholforbrug i forbindelse med Global Beer Responsibility Day.

En kultur med NUL ulykker: I sit arbejde med at opbygge en kultur med NUL arbejdsulykker opnåede Carlsberg-gruppen:

 • 15% reduktion i frekvensen af arbejdsulykker med fravær siden 2018 (44% siden 2015).
 • 60% stigning i antallet af medarbejderrapporterede observationer og tilløb til ulykker siden 2018.
 • 2.000 ansatte i Asien modtog praktisk undervisning i sikker kørsel på motorkøretøjer med to hjul.
 • 5.500 ledere (+95%) undervist i sikkerhedsledelse – et år forud for planen.

Økonomisk og samfundsmæssigt bidrag

 • Over 40.000 direkte ansatte i Carlsberg-gruppen.
 • 1,2 mio. mennesker vurderes indirekte eller afledt at arbejde for Gruppen.
 • 96 mia. kr. genereret i økonomisk værdi og 44 mia. kr. i samlet skattebidrag.
 • Dette samfundsbidrag er yderligere forstærket af Gruppens hovedaktionær, Carlsbergfondet, som i 2019 ydede ca. 689 mio. kr. i støtte til videnskabelige, kulturelle og samfundsmæssige aktiviteter.

Pressekontakt

For yderligere information, kontakt venligst:

PR Specialist, Danmark

Jacob Bulow Hansen

Tel +45 28 94 27 40 Email [email protected]