Menu

Carlsberg bringer bæredygtighed helt ud i forbrugernes hænder og rapporterer om fortsat fremskridt

Carlsberg-gruppens bæredygtighedsrapport for 2018 viser fortsat fremgang mod de mål, Gruppen har sat i sit bæredygtighedsprogram, Together Towards ZERO, i et år, der havde fokus på at bringe bæredygtighed helt ud til forbrugerne.

Together Towards ZERO har rødder i Carlsbergs formål om at brygge for en bedre dag i dag og i morgen, og det er en integreret del af Gruppens SAIL’22 strategi. Programmet, som består af fire ambitioner om NUL CO2-udledning, NUL vandspild, NUL uansvarligt alkoholforbrug og en kultur med NUL ulykker, er udviklet i partnerskab med førende eksperter som Carbon Trust og WWF, i overensstemmelse med FN's bæredygtighedsmål.

Carlsberg rapporterer om fortsat fremgang mod bæredygtighedsmålene i et år, hvor Gruppen også præsenterede stærke finansielle resultater med en accelererende toplinje og styrkede marginer. Siden 2015 har Carlsberg reduceret sin relative CO2-udledning med 20% og vandforbruget med 9% - bevis på Gruppens fokus på at afkoble vækst og miljøpåvirkning. I 2018 lancerede Carlsberg en række forbrugerrettede bæredygtighedsinnovationer, inkl. Snap Pack, som reducerer plastikaffald og CO2-udledning, samt den første øl lavet på renset spildevand.

Cees 't Hart, koncernchef i Carlsberg-gruppen:
"Jeg glæder mig over de fortsatte fremskridt mod de bæredygtighedsambitioner, vi annoncerede i 2017. Vi har bl.a. reduceret vores relative CO2 udledning med 20%, og med Snap Pack har vi vist evnen til bringe bæredygtighed hele vejen ud til forbrugerne. Vi vil fortsat skærpe vores fokus og sætte yderligere skub i udviklingen frem mod NUL for at understrege, at en succesfuld forretning er en bæredygtig forretning."

Eksempler på væsentlige fremskridt:

  • 20% reduktion i relativ CO2-udledning siden 2015 (5% siden 2017)
  • 46% af elforbruget globalt og 100% i Vesteuropa kommer nu fra vedvarende energikilder (+1 procentpoint siden 2017; +5 siden 2015)
  • 20% af det samlede energiforbrug kommer nu fra vedvarende kilder som biogas, biomasse, sol, vind og vand (+2 procentpoint siden 2017; +5 siden 2015)
  • 9% reduktion i vandforbruget siden 2015 (samme som i 2017)
  • Lancering af en række forbrugervendte, bæredygtige innovationer, inkl. genanvendt plastfolie, Snap Pack, som reducerer plastikforbruget omkring vores 6-packs med op til 76%, samt den første øl i Sverige brygget på renset spildevand.


NUL CO2-udledning
I 2018 fortsatte Carlsberg indsatset mod målet om NUL CO2-udledning i 2030. Alle 29 bryggerier i Vesteuropa anvender nu 100% elektricitet fra vedvarende kilder, og 20% af Gruppens samlede energiforbrug (+2 procentpoint siden 2017) kommer nu fra vedvarende kilder, hvilket bidrager til en 20% relativ nedgang i udledningen siden 2015 (5% siden 2017). Forbruget af kul er blevet reduceret med 78% siden 2015 (28% siden 2017), og Carlsberg fortsætter bestræbelserne på at omdanne de resterende kulfyrede anlæg i Kina, Indien og Polen på vejen mod NUL kul i 2022. Ud over tiltagene på bryggerierne har Carlsberg indført en række innovative forpakningsløsninger, herunder overgang til Cradle to Cradle Certified-blæk på flaskeetiketterne, hvilket øger genanvendeligheden, genanvendt plastfolie omkring store forpakninger, og lancering af den nye Snap Pack, som nedbringer mængden af plastik til 6-packs med op til 76%.

NUL vandspild
I løbet af 2018 reviderede Carlsberg-gruppen sine globale standarder for brug af vand som led i indsatsen med at høste effektivitetsforbedringer, der siden 2015 har reduceret vandforbruget med 9% (fladt siden 2017). Samtidigt blev der arbejdet hårdt på at fastholde den brancheførende vandeffektivitet på 3,1 hl/hl. Hurtigere forandringer er nødvendige for at Gruppen når 2022-målet om en 25% reduktion i vandforbruget, og der er planlagt store investeringer i vandteknologi.

NUL uansvarligt alkoholforbrug
I 2018 gennemførte Gruppen en række tiltag for at fremme et ansvarligt alkoholforbrug, herunder ved at give forbrugerne mere detaljeret produktinformation, levere alkoholfrie alternativer samt fremme en ansvarlig alkoholkultur. Gruppen er godt på vej mod at nå målet om 100% budskaber om ansvarligt alkoholforbrug på forpakninger og etiketter, idet 96% af Gruppens produkter nu bærer sådanne budskaber. Derudover har Gruppen på frivillig basis nu forsynet 86% af sine forpakninger i Vesteuropa med information om ingredienser og kalorieindhold pr. 100 ml i overensstemmelse med EU's krav til andre fødevarer. 33% vækst i alkoholfrie øl i Vesteuropa baner vejen for målet om altid at tilbyde forbrugerne et alkoholfrit alternativ.

En kultur med NUL ulykker
Fremskridtet indenfor målet om NUL ulykker er blandet, med en samlet nedgang på 35% i frekvensen af ulykker med fravær siden 2015 (uændret fra 2017), men tre tragiske dødsulykker minder om alvoren forbundet med dette indsatsområde. Udbredelsen af de nye livreddende regler (Life Saving Rules) i 2018 var et afgørende skridt i retning af at skabe en kultur med NUL ulykker. Det verdensomspændende undervisningsprogram sætter fokus på vigtigheden af at følge reglerne på specifikke områder for at undgå at udsætte folk for fare.

Økonomisk og socialt bidrag
Carlsberg Gruppen leverede i 2018 stærke finansielle resultater med top- og bundlinjevækst. Carlsberg beskæftigede flere end 40.000 ansatte og estimeres at skabe ca. 470.000 jobs i andre sektorer. Carlsberg genererede 130 mia. kr. i regeringsindtægter og et samlet skattebidrag på 43 mia. kr. I tillæg til Carlsbergs samfundsbidrag leverede Carlsbergs hovedaktionær, Carlsberg Fondet, donationer for mere end 500 mio. kr. til videnskab, kultur og samfundsaktiviteter i 2018.

Pressekontakt

For yderligere information, kontakt venligst:

Kommunikationsdirektør

Christian Wulff Søndergaard

Tel +45 3144 7965 Email [email protected]

PR Specialist, Danmark

Jacob Bulow Hansen

Tel +45 28 94 27 40 Email [email protected]