Menu

Afgrøder for fremtiden

Klimaforandringer og øget befolkningstilvækst udfordrer produktionen af bæredygtige fødevarer. Carlsbergfondet giver nu 19,5 millioner kroner til et nyt Semper Ardens-forskningsprojekt forankret ved Carlsberg Laboratorium, der sammen med flere samarbejdspartnere skal udvikle klimatolerante planter med højere udbytte og bedre næringsværdi.

Klimaforandringer og øget befolkningstilvækst udfordrer produktionen af bæredygtige fødevarer. Carlsberg Fondet giver 19,5 millioner kroner til et nyt forskningsprojekt ved Carlsberg Laboratorium, der skal udvikle klimatolerante planter med højere udbytte og bedre næringsværdi.

Birgitte Skadhauge fortæller: ”Grundet en kraftig befolkningstilvækst og de fortsatte klimaforandringer befinder verden sig på en knivsæg i forhold til produktion af plantebaserede fødevarer. Der bliver flere og flere munde at mætte parallelt med, at arealet af frugtbar landbrugsjord falder og landbruget generelt udsættes for klimaforandringer i form af højere temperaturer og ændrede nedbørsmønstre. Det er derfor vigtigt, at der sættes øget fokus på udviklingen og tilpasningen af bæredygtige afgrøder til fremtidens ændrede produktionsforhold og stigende efterspørgsel på mad og foder. Jeg glæder mig til at arbejde på dette globale projekt i tæt samarbejde med højt estimerede forskere som bl.a. professor Birger Lindberg Møller, København Universitet, og professor Robert Henry, Queensland Universitet i Australien”.

Forskningsprojektet hedder ”Crops for the future - Tackling the challenges of changing climates”.

Konkret vil forskerne i projektet gennemføre dybdegående analyser af de mekanismer, som aktiveres under for eksempel varme og tørke. Projektet vil bidrage med ny vigtig viden om planters genetik, som er vigtig for forædling af fremtidige kulturplanter til bæredygtig produktion.

Ved at studere de tilsvarende gener i beslægtede vilde arter kan vi få viden om, hvorledes disse nøglegener er ændret gennem årtusinder som resultat af udviklingen af højt-ydende kulturplanter. Denne viden kan bruges til at forudsige hvilke genetiske varianter, der har haft stor betydning for udviklingen fra vilde planter til moderne kulturplanter. Derefter identificeres Sorghum-planter, som har de samme genvarianter. De identificerede planter vil blive testet for deres agronomiske ydeevne, kernestørrelse og kvalitet og indgå i kommende forædlingsprogrammer til udvikling af nye robuste højt-ydende sorter,” siger Birgitte Skadhauge.

Pressekontakt

For yderligere information, kontakt venligst:

PR Specialist, Danmark

Jacob Bulow Hansen

Tel +45 28 94 27 40 Email [email protected]