Menu

Cees ’t Hart skåler i alkoholfri Carlsberg Nordic øl med J.C. Jacobsen, Carlsberg grundlægger

Carlsberg-gruppen har forpligtet sig til at reducere sine CO2-udledninger til nul og halvere vandforbruget på bryggerierne senest i 2030 som led i virksomhedens nye bæredygtighedsprogram – Together Towards ZERO. Et skridt på vejen bliver at gå over til udelukkende at anvende elektricitet fra vedvarende kilder på bryggerierne fra 2022.

Together Towards ZERO er en reaktion på stigende forbrugerefterspørgsel efter bæredygtige produkter på et tidspunkt, hvor kloden står over for udfordringer som klimaforandringer, knaphed på vand og sundhedsudfordringer. Programmet er en integreret del af Carlsberg-gruppens SAIL’22-strategi og bygger på fire ambitioner – NUL CO2-udledning, NUL vandspild, NUL uansvarligt alkoholforbrug og en kultur med NUL ulykker – med individuelle, målbare mål på hvert område (se oversigten i bilag 1).

Together Towards ZERO er udviklet i samarbejde med førende globale eksperter ud fra en videnskabelig tilgang. Programmet er i overensstemmelse med FN’s bæredygtighedsmål og har til formål at mindske CO2-udledningen med mere end hvad der er forudsat i Parisaftalens basale klimamål.

NUL CO2-udledning

  • Klimaforandringer er et af tidens mest presserende udfordringer, og som det fremgår af Parisaftalen om klimaforandringer, er der behov for, at erhvervslivet gør en indsats. Carlsberg-gruppen har arbejdet sammen med Carbon Trust, en uafhængig nonprofitorganisation med ekspertise på området, om at sætte videnskabeligt baserede mål (science-based targets) for nedbringelse af CO2-udledningerne til et niveau, der kan bidrage til at begrænse den globale opvarmning til 1,5°C, som er det højeste ambitionsniveau i Parisaftalen.
  • Gruppens målsætning er NUL CO2-udledninger fra dens bryggerier i 2030 og anvendelse af 100% elektricitet fra vedvarende kilder på bryggerierne fra 2022. Gennem Carlsberg Circular Community vil Carlsberg-gruppen også samarbejde med sine partnere til at reducere udledningen i værdikæden* med 30% senest i 2030.

NUL vandspild

  • I dag er der alt for mange områder i verden, hvor vandforbruget ikke styres optimalt, og knaphed på vand er et stort problem. I samarbejde med eksperter fra WWF har Carlsberg identificeret bryggerier, der ligger i områder, hvor der er stor risiko for knaphed på vand, og fastsat mål, der skal støtte ambitionen om NUL vandspild.
  • De nye mål går bl.a. ud på at halvere bryggeriernes vandforbrug senest i 2030** og at arbejde sammen med partnere om at forbedre styringen af vandressourcerne i højrisikoområder omkring udvalgte bryggerier.

NUL uansvarligt alkoholforbrug

  • Alkoholmisbrug og uansvarlig opførsel såsom promillekørsel og alkoholindtag blandt mindreårige skal forebygges. Opførslen skyldes ofte en kompleks kombination af samfundsmæssige og individuelle faktorer, og Carlsberg arbejder sammen med en gruppe internationale sundheds- og adfærdsvidenskabelige eksperter om at udvikle tiltag, der kan hjælpe forbrugerne med at træffe sunde og ansvarlige valg.
  • De nye mål omfatter bl.a. et 100% udbud af alkoholfrit øl i 2022, så forbrugerne har mere at vælge imellem, udbredelse af budskabet om ansvarligt alkoholforbrug og ernæringsoplysninger både online og på emballagen samt indgåelse af samarbejder, der skal opfordre til ansvarligt forbrug.

En kultur med NUL ulykker

  • Arbejdsulykker er uacceptable, og medarbejdernes sundhed og sikkerhed kommer altid i første række. På tværs af organisationen, fra produktion til salg og administration, arbejder Carlsberg for at forebygge ulykker og opbygge en kultur med NUL ulykker.
  • De nye mål omfatter bl.a. en årlig reduktion i ulykkesfrekvensen med henblik på at opfylde ambitionen om NUL ulykker.

Ambitionerne og handlingerne bygger på Carlsberg-gruppens målsætning, brewing for a better today and tomorrow, og Gruppen vil fortsat arbejde sammen med førende globale eksperter om at nå disse høje mål. Med udgangspunkt i sit solide videnskabelige grundlag vil Gruppen etablere et fællesskab for unge forskere anført af Carlsberg Laboratorium – hvor man har gjort skelsættende opdagelser såsom pH-skalaen, rendyrket gær og klimaresistente afgrøder. Carlsberg Young Scientists’ Community vil være med til at frembringe yderligere videnskabelige opdagelser inden for CO2, vand og bæredygtig brygning – til gavn for Gruppen og for samfundet som helhed.

Cees ’t Hart, Carlsberg-gruppens koncernchef:

”Globale udfordringer såsom klimaforandringer og knaphed på vand kræver en stærk samlet indsats, og med Together Towards ZERO-programmet sætter vi nye branchestandarder for videnskabeligt baseret, partnerskabsdrevet bæredygtighed som led i vores SAIL’22-strategi.

Vi har forpligtet os til at reducere vores CO2-udledninger til nul og halvere vandforbruget på bryggerierne senest i 2030. De første skridt på vejen bliver at gå over til 100% elektricitet fra vedvarende kilder fra 2022 og at samarbejde med partnere om at beskytte de fælles vandressourcer i udvalgte områder med knaphed på vand. Jeg er sikker på, at opfyldelse af disse mål vil være med til at forbedre vores effektivitet, mindske risici og opbygge en mere robust virksomhed, der lever i harmoni med lokalsamfundene og miljøet.

Vores klare mål og ambitioner afspejler grundlæggernes holdning om altid at stræbe efter det perfekte og at bidrage til samfundet gennem videnskab. Verden har brug for lederskab, og derfor har vi gjort det til en af vores højeste prioriteter at forbedre morgendagens verden for derigennem at støtte FN’s bæredygtighedsmål.”

Tom Delay, adm. direktør for Carbon Trust:

”Det er ikke længere nok bare at blive bedre. Carlsbergs ambitioner rækker længere og videre end den reduktion af CO2-udledningen, som videnskaben siger, der skal til for at holde den globale opvarmning på under 2°C. Ved at udvikle en ambitiøs langsigtet virksomhedsstrategi med fokus på at sikre en bæredygtig fremtid har Carlsberg for alvor sat sig i førersædet, når det gælder nogle af de væsentligste miljøspørgsmål, som verden lige nu står over for.”

Bo Øksnebjerg, generalsekretær i WWF Verdensnaturfonden:

”Med vores partnerskab tager vi hånd om et af verdens store problemer lige nu: Nemlig risiko for flere konflikter omkring vandressourcer. Det er helt afgørende, at miljø- og ressourceknaphed bliver tænkt ind i fremtidens forretningsmodeller, så vi kan nå FN’s verdensmål og skabe en mere bæredygtig udvikling. I samspil med WWF’s globale eksperter og lokale forankring kan Carlsberg være med til at sikre, at der også i fremtiden er vand nok. Løsningerne er derude, og vi er glade for at Carlsberg tager ansvar og er med til at gå forrest”.

 

* Med 2015 som udgangspunkt. Værdikædeudledningen (Øl i hånd-udledningen) henviser til CO2-udledningen gennem hele produktets livscyklus under hensyntagen til forhold i værdikæden, som ligger uden for Carlsberg-gruppens driftsmæssige kontrol, såsom landbrugsproduktion, transportlogistik og opbevaring på køl i detailhandlen.
** Med 2015 som udgangspunkt.

 

Pressekontakt

For yderligere information, kontakt venligst:

PR Specialist, Danmark

Jacob Bulow Hansen

Email [email protected]

Kommunikationsdirektør

Christian Wulff Søndergaard

Tel +45 3144 7965 Email [email protected]