Menu

Carlsberg-investering halverer vandforbruget på bryggeriet i Fredericia

Investeringen giver Carlsberg mulighed for at genanvende 90% af alt procesvand og halvere vandforbruget på sit bryggeri i Fredericia, samtidig med at energiforbruget reduceres med 10%.

Med introduktionen af Carlsberg-gruppens bæredygtighedsprogram, Together Towards ZERO, et vigtigt element i Gruppens syvårige SAIL'22-strategi, er det Carlsbergs ambition at bevæge sig i retning af NUL CO2-udledning og NUL vandspild på sine bryggerier, herunder halvere vandforbruget. Helt konkret vil Carlsberg reducere vandforbruget fra 3,4 hl vand/hl øl fra 2015-baselineåret til 1,7 hl vand/hl øl i 2030.

Efter en screening og evaluering udført af Carlsbergs Integrated Supply Chain blev bryggeriet i Fredericia valgt som teststed for det første "Total Water Recycling Plant".

Vandgenvindingsanlægget er beregnet til at reducere det gennemsnitlige vandforbrug på bryggeriet fra det allerede lave nuværende niveau på 2,9 hl vand/hl øl til 1,4 hl vand/hl øl, hvilket vil gøre det til det første bryggeri i verden, der praktisk talt eliminerer vandspild.

Vandgenvindingsanlægget anslås også at reducere bryggeriets energiforbrug med 10% gennem egen biogasproduktion og recirkulering af varmt vand, hvilket yderligere bidrager til realiseringen af Together Towards ZERO-bæredygtighedsprogrammet.

Dette er en stor investering for os, men også et nødvendigt næste trin på vores rejse mod NUL vandspild på alle vores bryggerier. Ved at genanvende 90% af alt procesvand halverer Fredericia-bryggeriet det nuværende gennemsnitlige vandforbrug til et stykke under vores 2030-mål,” siger Philip Hodges, EVP, Integrated Supply Chain, Carlsberg-gruppen.

Fredericia-bryggeriet har konsekvent fokuseret på ressourceforvaltning og vandreduktion, men vi har brug for endnu bedre brug af avancerede teknologier til genanvendelse af vand for at nå de ambitiøse mål i vores Together Towards ZERO-program. I forbindelse med Fredericia-bryggeriets 40-årsjubilæum vil bryggeriet fremover fungere som en læringsplatform for alle vores bryggerier,” siger Philip Hodges.

Fredericia-bryggeriet, der ligger 1,5 times kørsel fra København, blev indviet den 25. september 1979. Dengang var forholdet mellem vand og øl 4 hl vand/hl øl på et tidspunkt, hvor den globale norm var over 6 hl vand/hl øl. Fredericia-bryggeriet består af et bryggeri, en tappehal og en lagerterminal, og er arbejdsplads for mere end 600 bryggeriarbejdere og chauffører og andre ansatte.

Det avancerede vandgenvindingsanlæg er et partnerskabsprojekt initieret gennem det offentligt-private partnerskab DRIP (Danish partnership for Resource and water efficient Industrial food Production), der involverer danske veterinær-, miljø- og fødevaremyndigheder samt universiteter og teknologileverandører, hvilket sikrer, at det opfylder de høje danske fødevare- og miljøstandarder.

Søren Nøhr Bak, Expertise Director i Niras, siger om projektet: ”Det samlede vandgenvindingsanlæg ved Carlsbergs bryggeri bygger på en ny, innovativ tilgang til sikker genanvendelse af renset procesvand, og med projektet introduceres nye teknologier til forbedring af vandeffektivitet, hvor man bygger videre på den mangeårige tradition for samarbejde med danske miljø- og fødevaresikkerhedsmyndigheder samt førende danske universiteter.”

Together Towards ZERO er Carlsberg-gruppens vision for en bedre og mere bæredygtig fremtid i en tid med alvorlige udfordringer fra klimaændringer, vandmangel mv. Programmet består af fire ambitioner: NUL CO2-udledning, NUL vandspild, Nul uansvarlig drikkekultur og NUL arbejdsulykker. Hver af disse ambitioner understøttes af individuelle og målbare mål, som skal nås senest i 2022 eller 2030.

Pressekontakt

For yderligere information, kontakt venligst:

PR Specialist, Danmark

Jacob Bulow Hansen

Tel +45 28 94 27 40 Email [email protected]