Menu

Carlsberg arbejder sig støt frem mod bæredygtighedsmål og afskaffer kul på ni bryggerier

Carlsbergs bæredygtighedsrapport 2017 viser god fremgang for bryggerikoncernens nye bæredygtighedsprogram, Together Towards ZERO, med bl.a. en reduktion på 16% i CO2-udledning og 6% i vandforbrug siden 2015 samt afskaffelse af kul som energikilde på ni bryggerier.

Together Towards ZERO er en reaktion på stigende forbrugerefterspørgsel efter bæredygtige produkter på et tidspunkt, hvor kloden står over for udfordringer som klimaforandringer, knaphed på vand og sundhedsudfordringer. Programmet er en integreret del af Carlsberg-gruppens SAIL’22-strategi og bygger på fire ambitioner – NUL CO2-udledning, NUL vandspild, NUL uansvarligt alkoholforbrug og en kultur med NUL ulykker – og inkluderer individuelle mål på hvert område for henholdsvis 2022 og 2030.

Together Towards ZERO er udviklet i samarbejde med førende globale eksperter ud fra en videnskabelig tilgang. Programmet er udarbejdet i overensstemmelse med FN’s verdensmål og Parisaftalens mest ambitiøse mål om at begrænse den globale temperaturstigning til 1,5°C. Rapporten for 2017 indeholder en detaljeret beskrivelse af Gruppens fremskridt i løbet af det sidste år og i forhold til udgangspunktet i 2015.

For at sætte skub i processen og opfylde de nye mål præsenterede Carlsberg til World Economic Forum i Davos initiativet Carlsberg Young Scientists Community, som skal udvikle nye, innovative bæredygtighedsløsninger på udfordringerne inden for klimaforandringer og knaphed på vandressourcer. Det nye team af unge forskere bliver ansat i Carlsberg Laboratorium og vil indgå i en partnerskab med andre forskere, universiteter og medarbejderne i Carlsberg.

Cees 't Hart, koncernchef i Carlsberg-gruppen:

"2017 var et vigtigt år for Carlsberg-gruppen med lancering af vores nye bæredygtighedsprogram og vores mest ambitiøse mål indtil dato. Jeg er personligt meget stolt over de skridt, vi tager for at gøre noget ved udfordringerne i forbindelse med klimaforandringer og vandknaphed. Og samtidig øger vi vores egen effektivitet og styrker vores supply chain.

”Vi bygger på vores grundlæggeres vision om hele tiden at forbedre og bidrage til samfundet, og jeg er overbevist om, at vores seneste initiativ, Carlsberg Young Scientists Community, vil være til stor gavn for os og for samfundet i de kommende år.”

NUL CO2-udledning

Carlsberg-gruppen har allerede nået mærkbare resultater med hensyn til målet om NUL CO2-udledning. l 2017 holdt Gruppen op med at bruge kul på ni bryggerier som et led i målet om helt at afskaffe brugen af kul som brændstof senest i 2022. Et andet helt konkret skridt på vejen mod NUL CO2-udledning var, at Carlsberg Sveriges bryggeri i Falkenberg overgik til at bruge 100% biogas og grøn elektricitet, hvorved det blev Gruppens første CO2-neutrale bryggeri.

Carlsberg-gruppen reducerede sin globale CO2-udledning fra bryggerier med 16% i forhold til udgangspunktet i 2015, og 46% af Gruppens elektricitet stammer nu fra vedvarende energikilder. Endvidere accelererede Gruppen overgangen til afkøling med lav klimapåvirkning ved at samarbejde med udvalgte leverandører af fadøls- og fadølsanlæg og ved at gå i dialog med forbrugerne på Carlsbergs vindmØLbar, "verdens mest miljøvenlige bar. Probably”.

NUL vandspild

Carlsberg-gruppen tog også konkrete skridt mod at indfri ambitionen om at fjerne vandspild og halvere vandforbruget på sine bryggerier senest i 2030. Den kombinerede indsats fra samtlige Gruppens bryggerier har indtil videre ført til en reduktion på 6% i vandforbruget siden 2015, dvs. gennemsnitligt 3,1 hl/hl vand, hvilket gør Carlsberg-gruppen til førende i branchen.

Med Together Towards ZERO er det Carlsberg-gruppens mål at opnå en trinvis reduktion af vandforbruget på bryggerierne og samtidig værne om vandmiljøet uden for bryggerierne. 

NUL uansvarligt alkoholforbrug

På rejsen mod ambitionen om NUL uansvarligt alkoholforbrug giver Carlsberg-gruppen forbrugerne mulighed for at træffe mere informerede og ansvarlige valg. Indsatsen fokuserer på at give forbrugerne mere detaljerede produktoplysninger, tilbyde alkoholfrie produkter og fremme et ansvarligt alkoholforbrug.

Med globale initiativer inden for ansvarligt alkoholforbrug nåede Carlsberg-gruppen i 2017 ud til mere end 70 millioner forbrugere på verdensplan. Gruppen udvider nu indsatsen med installation af alkolåse i alle sine egne lastbiler i hele verden for at understrege Gruppens forpligtelse til ansvarlig adfærd og signalere nul tolerance over for spirituskørsel.

Kultur med NUL ulykker

Carlsberg-gruppens ambition om en kultur med NUL ulykker måles i forhold til en reduktion af antallet af ulykker år for år frem til 2030. I 2017 blev der taget væsentlige skridt for at øge opmærksomheden og indføre sikkerhedsforanstaltninger i Gruppens bryggerier i hele verden. Ulykkesfrekvensen faldt i alle funktioner, og ulykker med fravær faldt med 42% i forhold til 2016.

Pressekontakt

For yderligere information, kontakt venligst:

PR Specialist, Danmark

Jacob Bulow Hansen

Email [email protected]

Kommunikationsdirektør

Christian Wulff Søndergaard

Tel +45 3144 7965 Email [email protected]